Menu
Betere om- en bijscholing voor professionals

Bij uitstek in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt zou iedereen die om- of bijscholing nodig heeft alle onderwijsmogelijkheden geboden moeten krijgen. De VCP heeft samen met onderwijskoepels in een opinieartikel in de Telegraaf opgeroepen tot verbetering. Het kabinet laat hier kansen laat liggen. De zogenaamde STAP-regeling blijkt helaas nog niet meer dan een kleine eerste stap op weg naar een cultuur waarin iedere professional continu kan blijven leren en bij- en omscholen. Schrijvers constateren dat de regeling op diverse punten de plank misslaat.

Leven lang ontwikkelen is onderdeel van ieders ontwikkelings- en carrierepad. Maak om- en bijscholing beter toegankelijk door in te zetten op een rol voor het publiek bekostigde onderwijs, dat aantoonbaar bijdraagt aan relevante scholing voor de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen veel meer mensen zich structureel blijven ontwikkelen met goede opleidingen en cursussen en zo hun kansen vergroten. “Het is een belangrijk gegeven dat de MBO Raad, Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland hiermee het signaal geven hun onderwijs beter toegankelijk te willen maken voor om- en bijscholing”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Daarnaast moeten er betere stimulerende prikkels komen om te scholen en ontwikkelen wanneer de werknemer eigen regie wil nemen. Dit is niet alleen goed voor de werknemer maar ook voor de brede welvaart van ons land. “Bij de afschaffing van de scholingsaftrek heeft de VCP altijd gewezen op de nadelen voor professionals die zelf willen om- of bijscholen. Leren is in veel gevallen onbetaalbaar geworden. Ik hoop oprecht dat we lessen trekken voor de (door)ontwikkeling van regelingen, zodat dat het weer meer aantrekkelijk wordt om serieus te investeren in eigen ontwikkeling”, aldus Van Holstein.

 

 

 

Laatste nieuws

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

28 november 2023

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

28 november 2023

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

Reactie VCP op verkiezingsuitslag: Alle hardwerkende professionals moeten op de radar staan bij de grote opgaven waar de politiek voor staat

23 november 2023

Reactie VCP op verkiezingsuitslag: Alle hardwerkende professionals moeten op de radar staan bij de grote opgaven waar de politiek voor staat

Meer nieuws