Menu
Laatste FVP-bijdrage vastgesteld

Werknemers van 40 jaar en ouder die WW-gerechtigd zijn, konden tot 1 januari 2011 onder voorwaarden aanspraak maken op een FVP-bijdrage. De bijdrage is bedoeld om bij werkloosheid de pensioenbreuk te beperken.
De groep werknemers die aan de voorwaarden voor een FVP-bijdrage voldeden en die in 2010 in de WW zijn ingestroomd hebben geen recht op een volledige bijdrage. De FVP-bijdrage voor deze werknemers is vastgesteld op 79%. Het betreft 66.000 FVP-gerechtigden die begin mei per brief geïnformeerd worden over het definitieve verstrekkingspercentage. In 2012 is eerder bericht dat rekening gehouden moest worden met een verstrekkingspercentage tussen de 60% en 80%.

De Stichting FVP gaat liquideren en hierom zullen deze deelnemers een gedeeltelijke bijdrage ontvangen. Dit omdat de financiële middelen van Stichting FVP zijn opgedroogd. De middelen waren van 1973 tot 1975 vrijgekomen overheids- en werkgeversbijdragen, door bevriezing van de kinderbijslag voor het eerste kind.

De middelen van Stichting FVP worden sinds 1989 gebruikt om de pensioenvoorzieningen voor werkloze werknemers vanaf veertig jaar voort te zetten. Hieraan zijn voor de begunstigde geen kosten verbonden. Het bestuur van Stichting FVP bestaat uit vertegenwoordigers van de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties. Het kantoor FVP bij de Sociale Verzekeringsbank voert de regeling uit. Vanaf 1 juli 2014 wordt het kantoor van de FVP definitief gesloten. De SVB neemt dan de uitvoering van de resterende taken over.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitters van de FVP via het secretariaat SEB van de Sociale Verzekeringsbank, telefoon (020) 656 48 24.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws