Menu

Binnen de MHP is afgelopen weken de achterban geraadpleegd over het sociaal akkoord en de resultaten van het sociaal overleg met het kabinet. Gehoord de achterban heeft MHP formeel kunnen instemmen met het op 11 april gesloten sociaal akkoord. Het belang van dit akkoord wordt breed onderschreven. De resultaten van het sociaal overleg bieden op belangrijke onderwerpen meer zekerheid en perspectief op redelijke uitkomsten dan de eerdere kabinetsvoornemens. Desalniettemin blijven er voor de MHP-achterban zeer gevoelige onderdelen ten aanzien van werk en inkomen.

Het kunnen realiseren van behoorlijk pensioen, gerelateerd aan het inkomen, weegt zeer zwaar voor de MHP-achterban. Voor MHP is de daadwerkelijke realisatie van de uitgangspunten ten aanzien van pensioenopbouw daarom cruciaal. In het sociaal akkoord is afgesproken dat er een alternatief wordt gezocht voor de door het kabinet voorgestelde beperking van het Witteveenkader. Het behouden van een fiscale behandeling die voor ieder inkomensniveau voorziet in een gelijkwaardige pensioenopbouw van maximaal 2%, is daarbij uitgangspunt.

Verschillende werkgroepen zijn van start gegaan om het sociaal akkoord uit te werken. Bij de uitwerking zal de MHP vanuit een positief-kritische houding inbreng leveren om de belangen van professionals zo goed mogelijk te borgen. U kunt via de link de brief namens MHP aan de StvdA lezen.

Laatste nieuws

Aanpak arbeidskrapte: ga het gesprek aan met je mensen

30 juni 2022

Aanpak arbeidskrapte: ga het gesprek aan met je mensen

Tijdelijk personeel

29 juni 2022

Wijzigingen arbeidsrecht en sociale zekerheid

‘Meer professionele ruimte in publieke dienstverlening’

29 juni 2022

‘Meer professionele ruimte in publieke dienstverlening’

Meer nieuws
Naar boven