Menu

Binnen de MHP is afgelopen weken de achterban geraadpleegd over het sociaal akkoord en de resultaten van het sociaal overleg met het kabinet. Gehoord de achterban heeft MHP formeel kunnen instemmen met het op 11 april gesloten sociaal akkoord. Het belang van dit akkoord wordt breed onderschreven. De resultaten van het sociaal overleg bieden op belangrijke onderwerpen meer zekerheid en perspectief op redelijke uitkomsten dan de eerdere kabinetsvoornemens. Desalniettemin blijven er voor de MHP-achterban zeer gevoelige onderdelen ten aanzien van werk en inkomen.

Het kunnen realiseren van behoorlijk pensioen, gerelateerd aan het inkomen, weegt zeer zwaar voor de MHP-achterban. Voor MHP is de daadwerkelijke realisatie van de uitgangspunten ten aanzien van pensioenopbouw daarom cruciaal. In het sociaal akkoord is afgesproken dat er een alternatief wordt gezocht voor de door het kabinet voorgestelde beperking van het Witteveenkader. Het behouden van een fiscale behandeling die voor ieder inkomensniveau voorziet in een gelijkwaardige pensioenopbouw van maximaal 2%, is daarbij uitgangspunt.

Verschillende werkgroepen zijn van start gegaan om het sociaal akkoord uit te werken. Bij de uitwerking zal de MHP vanuit een positief-kritische houding inbreng leveren om de belangen van professionals zo goed mogelijk te borgen. U kunt via de link de brief namens MHP aan de StvdA lezen.

Laatste nieuws

Aleid Ringelberg benoemt als vice-voorzitter VCP

24 november 2022

Aleid Ringelberg benoemt als vice-voorzitter VCP

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

18 november 2022

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

17 november 2022

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

Meer nieuws
Naar boven