Menu
Leenstelsel vergroot lastendruk voor afgestudeerden

Het door minister Bussemaker voorgestelde leenstelsel maakt studeren fors duurder en veroorzaakt dat afgestudeerden langer vastzitten aan een studieschuld. De VCP meent dat geen drempels voor het hoger onderwijs moeten worden opgeworpen. Studenten zullen afhaken, terwijl de arbeidsmarkt nog steeds hoogopgeleiden nodig heeft. Ook wanneer afgestudeerd gaan zij er op achteruit. Het verlengen van de termijn, 35 jaar, voor het afbetalen van de studieschuld wordt naast het lagere jaarlijkse bedrag een langdurige last voor hen.

Door het afschaffen van de basisbeurs zal de studieschuld met € 13.400 per student toenemen. De gemiddelde studieschuld zal, volgens het CPB, oplopen tot € 24.000. Dit bedrag zal voor een starter op de arbeidsmarkt behoorlijke consequenties hebben. Naast de afbetaling en de last van een schuld zal het ook het afsluiten van een hypotheek bemoeilijken.

De VCP vindt dat onderwijs toegankelijk moet zijn voor iedereen. Drempels zoals een leenstelsel bevorderen dit niet. Het stimuleren, door de overheid, van het aangaan van een lening is volgens de VCP ook principieel onjuist. Daarnaast zullen ouders met studerende kinderen meer moeten bijdragen aan de opleiding van hun kind.

Laatste nieuws

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Meer nieuws