Menu

Om Nederland veilig te houden, moet er op 7 punten onmiddellijk worden geïnvesteerd. Dat is de boodschap die tientallen collega’s van onder meer defensie, politie en justitie op 31 januari gaven aan de lijsttrekkers in Den Haag.  De bijeenkomst werd georganiseerd door 12 bonden uit de veiligheidssector, waarvan er een aantal zijn aangesloten bij de VCP, die samen de Coalitie voor Veiligheid (CvV) vormen.

“In een wereld die ingrijpend verandert, zal een nieuw kabinet nieuwe investeringen moeten doen in het gehele veiligheidsapparaat”, zei Marc de Natris van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Daarom bood de Coalitie voor Veiligheid de aanwezige partijen een Investeringsagenda Veiligheid aan.

Investeringsagenda veiligheid

De agenda roept op tot directe actie op 7 punten:

  • Investeer in uw veiligheidsvisie
  • Repareer door bezuinigingen gevallen gaten
  • Zorg dat criminelen niet aan het langste eind trekken
  • Accepteer geen geweld tegen uw werknemers
  • Neem verantwoordelijkheid in een onveilige wereld
  • Profiteer van samenwerking
  • Weet waar we het voor doen

Gerrit van de Kamp, voorzitter politievakbond ACP: “Een nieuw kabinet zal met een samenhangende visie én een forse verhoging van het budget voor veiligheid antwoord moeten geven op de nieuwe dreigingen.” En Marcel Smit, voorzitter van justitievakbond Juvox, benadrukt: “Voor 2017 is er voor veiligheid gelukkig al extra geld vrijgemaakt. Maar dat is niet genoeg. Er gaat nog steeds te veel mis binnen belangrijke onderdelen van de veiligheidsketen dat simpelweg met voldoende financiering verholpen – en beter nog – voorkomen kan worden.

Startschot

De bonden benadrukten bij de lijsttrekkers dat deze investeringsagenda wat hen betreft slechts het startschot is voor verdere gesprekken. Na de verkiezingen willen zij bij de vorming van het nieuwe kabinet hun bijdrage leveren om een samenhangende veiligheidsvisie, betere samenwerking en meer investeringen van de grond te krijgen. Na afloop gingen de politici, pers en veiligheidsprofessionals uitgebreid in gesprek over hoe de tekorten in de veiligheidssector worden ervaren en de noodzaak van directe investeringen, betere samenwerking en meer leiderschap. Zij spraken hierover met Geert Wilders (PVV), Emile Roemer (SP), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Gert-Jan Segers (Christenunie), Kees van de Staaij (SGP), Alexander Pechtold (D66), Jan Roos (VNL), Halbe Zijlstra (VVD), Attje Kuiken (PvdA) en Kathalijne Buitenweg (GroenLinks).

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws