Menu

Culemborg, 29 december 2009

Loongrens voor zware beroepen lost niets op

“Het voorstel van FNV-Bondgenoten om zware beroepen te definiëren tot een inkomen van € 35.000 raakt kant nog wal en lost niks op”, aldus MHP-bestuurder Eddy Haket. Er is geen één-op-één relatie tussen de zwaarte van een functie en het inkomen. Bovendien zou dit voor veel werkgevers een legitimatie kunnen betekenen om voor hele groepen geen gedegen levensfasebewust personeelbeleid te voeren.

De MHP vindt het een belediging aan grote groepen werknemers door te stellen dat zware beroepen niet zouden voorkomen onder inkomenscategorieën die meer dan € 35.000 op jaarbasis verdienen. Een recent onderzoek van TNO-medewerkers geeft aan dat bijvoorbeeld verpleegkundigen, politiemensen en brandweerlieden te maken hebben met fysiek en psychisch zwaar werk. Docenten, artsen en leidinggevenden hebben weliswaar niet fysiek zwaar werk, maar ervaren wel een hoge psychische werkdruk. Ze blijken vaak moeite te hebben om door te werken tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Allemaal beroepen die een inkomen boven de voorgestelde inkomensgrens met zich mee kunnen brengen.
“Als zware beroepen gedefinieerd worden aan de hand van een loongrens, zouden veel werkgevers hier wel eens een legitimatie in kunnen zien om geen werk te maken van een levensfasebewust personeelsbeleid”, aldus Haket. Juist hier moet in de komende tijd veel werk van worden gemaakt om mensen in ieder geval in staat te stellen langer te kunnen doorwerken.

Sociale partners moeten nu niet met ‘kort door de bocht oplossingen’ komen, maar moeten zichzelf de tijd gunnen de arbeids- en arbeidsongeschiktheidsanalyses goed te bekijken. Op grond daarvan zouden ze een poging kunnen wagen om de zware beroepen goed in kaart te brengen. ”Geen makkelijke opgave, maar altijd nog beter dan ongefundeerde suggesties”, aldus Haket.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws