Menu
Tijdelijk personeel

Steeds vaker vragen bedrijven een loonoffer van werknemers in ruil voor baanbehoud, zo signaleert de VCP onder werknemers bij de aangesloten organisaties. Een loonoffer heeft grote gevolgen voor werknemers. Niet alleen het salaris is tijdelijk minder, het heeft bijvoorbeeld ook gevolgen voor pensioenopbouw, vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Een loonoffer is een laatste redmiddel, de VCP vindt dat werkgevers dit niet kunnen vragen van werknemers zonder onderhandeling met de vakbonden.

Loonoffer

De coronacrisis heeft voor veel bedrijven grote economische gevolgen. Werkgevers vragen om een loonoffer in de hoop werkgelegenheid te kunnen behouden. Tijdelijk minder loon kan ook tot gevolg hebben dat een werknemer later geconfronteerd wordt met een lagere WW-uitkering. Werknemers zijn niet altijd op de hoogte van de gevolgen van een loonoffer. Het is van belang dat werknemers goed geïnformeerd worden door de werkgever, vindt de VCP.

Behoud werkgelegenheid

Het kabinet heeft verschillende maatregelen getroffen met als doel behoud van werkgelegenheid. Voor sommige werkgevers is dit onvoldoende en verzoeken ze werknemers om een loonoffer voor baanbehoud. Het is een lastig dilemma voor werknemers. Het is een onzekere tijd en ook voor de toekomst is het vaak onzeker of een loonoffer het verschil maakt. Voorkomen moet worden dat werkgevers een loonoffer als eerste middel aanwenden. De VCP vindt dat werkgevers eerst andere mogelijkheden moeten onderzoeken om de crisis door te komen.

Geen verplichting

Een werkgever mag vragen om een loonoffer, maar mag het werknemers niet verplichten, ook niet als collega’s wel akkoord gaan. De hoogte van het loon ligt namelijk vast in een arbeidsovereenkomst, cao of bedrijfsreglement. Voor advies kan een werknemer contact opnemen met zijn of haar vakbond. Eerder riep de Stichting van de Arbeid de cao-partijen op om bedrijvigheid, werkgelegenheid en veilige werksituatie zoveel mogelijk in stand te houden.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws