Menu

De SER-werkgroep Benutting Arbeidspotentieel Migrantenjongeren (BAM) heeft uit bijna dertig maatschappelijke projecten twee projecten gekozen om verder te ontwikkelen. Het betreft hier de projecten Kix en Meidenmaatjes. De ondersteuning van de projecten is onderdeel van een breed palet aan concrete maatregelen van de SER samen met SZW om migrantenjongeren een betere start te geven op de arbeidsmarkt.

Van de dertig uitgelichte maatschappelijke organisaties zijn acht projecten ter ondersteuning toebedeeld aan de drie geledingen binnen de SER. Hier wordt vooral gekeken hoe via het netwerk van de SER een stap vooruit kan worden gezet. De MHP ondersteunt hierbij het project CitySteward uit Rotterdam, waar jongeren ondersteuning krijgen bij het opdoen van arbeidsmarktvaardigheden.

De SER-werkgroep BAM gaat in de komende tijd door met initiatieven ter ondersteuning van arbeidsmigranten. Hierbij wordt met name ingezet op peer to peer projecten met rolmodellen en op verrijking van netwerken van jongeren. De MHP signaleert met name dat veel uitstekend opgeleide migrantenjongeren veel hobbels overwonnen hebben, maar dat de realiteit vervolgens niet aansluit bij de verwachtingen. Dit leidt vervolgens tot teleurstellingen en kapitaalvernietiging. Een oplossing kan zijn om de talenten via een platform meer in contact te brengen met elkaar en met werkgevers.

Laatste nieuws

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

28 september 2023

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

22 september 2023

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

Meer nieuws
Naar boven