Menu

De SER-werkgroep Benutting Arbeidspotentieel Migrantenjongeren (BAM) heeft uit bijna dertig maatschappelijke projecten twee projecten gekozen om verder te ontwikkelen. Het betreft hier de projecten Kix en Meidenmaatjes. De ondersteuning van de projecten is onderdeel van een breed palet aan concrete maatregelen van de SER samen met SZW om migrantenjongeren een betere start te geven op de arbeidsmarkt.

Van de dertig uitgelichte maatschappelijke organisaties zijn acht projecten ter ondersteuning toebedeeld aan de drie geledingen binnen de SER. Hier wordt vooral gekeken hoe via het netwerk van de SER een stap vooruit kan worden gezet. De MHP ondersteunt hierbij het project CitySteward uit Rotterdam, waar jongeren ondersteuning krijgen bij het opdoen van arbeidsmarktvaardigheden.

De SER-werkgroep BAM gaat in de komende tijd door met initiatieven ter ondersteuning van arbeidsmigranten. Hierbij wordt met name ingezet op peer to peer projecten met rolmodellen en op verrijking van netwerken van jongeren. De MHP signaleert met name dat veel uitstekend opgeleide migrantenjongeren veel hobbels overwonnen hebben, maar dat de realiteit vervolgens niet aansluit bij de verwachtingen. Dit leidt vervolgens tot teleurstellingen en kapitaalvernietiging. Een oplossing kan zijn om de talenten via een platform meer in contact te brengen met elkaar en met werkgevers.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws