Menu

Culemborg, 9 november 2009
Pb 1109-10

Mantelzorg nog meer in de knel door AOW-besluit

MHP-voorzitter mr. Richard Steenborg roept het kabinet en de werkgevers op om meer aandacht te hebben voor de positie van mantelzorgers. Ze zijn dit aan hen verplicht, omdat zij hebben aangedrongen op een hogere AOW-leeftijd, in plaats van flexibiliteit. Doen zij dit niet, dan kan de MHP niet anders concluderen dan dat hier sprake is van onzorgvuldig beleid.

“Mantelzorg moet meetellen in het arbeidsverleden van mensen. Nadat het vorige kabinet het vroegpensioen (prepensioen en vut) in 2006 heeft afgeschaft, komen mantelzorgers nog verder in de problemen als het kabinetsbesluit over de AOW-leeftijd in ongewijzigde vorm wordt uitgevoerd”, aldus de MHP-voorzitter.

Nederland telt ruim 2 miljoen mantelzorgers. Zij zorgen minimaal acht uur per week en/of minimaal drie maanden intensief voor een ander. Circa 70% in de leeftijdsgroep tot 65 jaar combineert dit met een betaalde baan. Het merendeel werkt per week zelfs minimaal 28 uur en verleent gemiddeld meer dan 16 uur zorg. Van de werkende mantelzorgers voelt de helft zich (te) zwaar belast en dreigt uit te vallen.

Steenborg roept de werkgevers dan ook op om vooral inventiever om te gaan met de wensen van mantelzorgers. Er is sprake van weinig creativiteit: men laat zich leiden door bestaande afspraken en de oude, vanzelfsprekende praktijk in de werksituatie. Hierdoor wordt er vaak gegrepen naar middelen, die tot inkomensverlies of zelfs tot uitval leiden, terwijl telewerken en flexibelere werktijden een oplossing kunnen bieden.

Uit een onderzoek onder de MHP-leden blijkt ook dat:

  • er veel onbekendheid is met mantelzorg: werkgevers zijn vaak niet op de hoogte van het feit dat hun werknemers mantelzorg verlenen;
  • de bestaande verlofregelingen nauwelijks toereikend zijn;
  • werknemers en werkgevers vaak onbekend zijn met de bestaande verlofregelingen, zoals kort- en langdurend zorgverlof. Daarom worden er meestal vakantiedagen opgenomen in plaats van zorgverlofdagen.

De MHP zal zich de komende tijd dan ook hard inzetten om de knelpunten rond de combinatie van werk en mantelzorg bespreekbaar te maken.

 

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws