Menu

Culemborg, 27 mei 2011

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid onmisbaar

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is onmisbaar om in de toekomst de participatiegraad op de arbeidsmarkt te waarborgen. Met de toenemende vergrijzing en vraag naar zorg, wordt de rol van mantelzorgers steeds belangrijker. Dit mag echter niet ten koste van hun inzet op de arbeidsmarkt gaan. Daarom zal de MHP zich blijven inspannen om te zorgen dat er betere afspraken komen om de combinatie van werk en mantelzorg mogelijk te maken, aldus MHP-voorzitter Richard Steenborg.

Tijdens de bijeenkomst ‘Werk en mantelzorg in uitvoering’ die 26 mei jl. plaatsvond, gingen de voorzitters van de drie vakcentrales hierover uitgebreid in debat met R. Wenselaar (Menzis), G. Hommels (gemeente Hof van Twente) en H. Waagmeester (Versa Welzijn). Steeds meer werkgevers ontwikkelen beleid om de combinatie werk en mantelzorg beter mogelijk te maken, zodat hun werknemers in balans blijven en het ziekteverzuim niet toeneemt. Uit de discussie kwam duidelijk naar voren dat de oplossing vaak om maatwerk vraagt, en dat vooral flexibele werktijden en telewerken een belangrijke bijdrage hierin kunnen leveren.

De bijeenkomst vond op 26 mei jl. in Den Haag plaats en werd door vele vertegenwoordigers van werkgevers, vakbonden, ondernemersraden en mantelzorgers bezocht. Dit gezamenlijke initiatief van de vakcentrales FNV, CNV en MHP, Versa Welzijn uit Hilversum en Werk&Mantelzorg, was een vervolg op het convenant dat de vakcentrales een jaar geleden hebben ondertekend. Daarin hebben zij zich gecommitteerd aan het agenderen van de combinatie van werk en mantelzorg. Dit heeft in het afgelopen jaar onder andere geleid tot het opnemen van afspraken over mantelzorg in verschillende cao’s, waaronder die van Unilever, Océ, Rabobank, Slagersbedrijf, BIK Bouwproducten, Movaris, Prorail, gemeenten en waterschappen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Get Adobe Flash player                                                               

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws