Menu
Mededinging: ruimte om het anders te doen

Er moet experimenteerruimte komen om collectief onderhandelen door zzp’ers in de culturele en creatieve sector uit de sfeer van het mededingingsrecht te halen. Een te strikt medediningsbeleid staat het betere soms in de weg, zegt de VCP. Aanleiding is een advies van de SER over de mensen die actief zijn in de creatieve en culturele sector. De SER pleit voor een breed pakket maatregelen om het verdienvermogen te vergroten, de inkomenszekerheid te verbeteren, scholing en duurzame inzetbaarheid te bevorderen en de sociale dialoog te versterken.

Essentiele voorzieningen
Voor veel kunstenaars is het moeilijk om een normaal inkomen te verdienen. Daardoor hebben ze beperkte toegang tot belangrijke voorzieningen als arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, scholing en pensioen. De SER pleit daarom voor onderzoek naar de vraag hoe collectief onderhandelen door zzp’ers in deze sector uit de sfeer van het mededingingsrecht kan worden gehaald. Het advies beoogt de weerbaarheid en zelfredzaamheid van de werkenden en werkgevers en opdrachtgevers in de culturele en creatieve sector te vergroten. “Het is een prima idee om experimenteerruimte te geven om zien hoe dat in de praktijk uitpakt en wat de gevolgen zijn voor de prijzen en tarieven”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. “Ook zouden er richtlijnen kunnen komen voor redelijke vergoedingen, zodat de verdiensten omhoog gaan.”

Mededinging en kwalitatieve aspecten
Van Holstein wijst erop dat het niet voor het eerst is dat er vragen worden gesteld bij de uitwerking van het mededingingsbeleid. “De SER gaf eerder een reactie in het kader van mededinging en duurzaamheid. Daarbij ging het over het toetsen van duurzaamheidsafspraken tussen bedrijven.” Toen stelde de SER dat sociaal-economisch beleid zich niet alleen moet richten op materiële vooruitgang maar ook op kwalitatieve aspecten, zoals sociale samenhang, een gezonde leefomgeving en een goede milieukwaliteit. De SER vond het van belang dat onduidelijkheid over de mededingingsregels er niet toe leidt dat het bedrijfsleven van samenwerking afziet waar deze samenwerking nuttig en nodig is om vooruitgang te boeken. Van Holstein: “Dat geldt volgens mij ook als het gaat om het belang van de culturele en creatieve sector”.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws