Menu

Werknemers mogen ervan uitgaan dat ze hun werk veilig en gerust kunnen uitvoeren. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om voor hun medewerkers een veilige werkomgeving te creëren. In sommige sectoren is echter nog steeds te vaak sprake van agressie en geweld op de werkvloer. Hierbij kan worden gedacht aan de politie maar ook aan de NS. Er is nu een stappenplan agressie en geweld op het werk beschikbaar.

Het blijkt lastig voor organisaties om maatregelen te nemen en die ten uitvoer te brengen op de werkvloer. Om deze reden heeft het Expertisecentrum Veilig Publieke Taak in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een flyer (.pdf) een gemaakt, die een stappenplan geeft om werknemers te beschermen tegen agressie en geweld op de werkvloer. De flyer benoemt maatregelen, die integraal zijn verwerkt in het stappenplan en die de basis vormen voor een effectief veiligheidsbeleid voor zowel de publieke als de private sector.

Het expertisecentrum biedt naast het stappenplan ook andere diensten aan en kan bedrijven op verzoek adviseren. Loopt u op de werkvloer aan tegen problemen met agressie en geweld en wilt u hiervoor een effectief veiligheidsbeleid opzetten? Volg dan het stappenplan of neem contact op met het expertisecentrum.

Zie voor meer informatie: www.evpt.nl.

De Nationale Beeldbank / Nancy Kleine

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws