Menu
Meer mogelijkheden combineren arbeid en zorg

Na de arbeid- en-zorgbijeenkomst van 18 november jl. heeft minister Asscher nieuwe voorstellen gedaan om de (over)belasting van mantelzorgers te voorkomen en de combinatie van werk en privé te verbeteren. De MHP vindt het positief dat de overheid werknemers ondersteunt in het maken van goede afspraken met werkgevers en daarbij mogelijkheden biedt in de regelgeving.

De MHP is tevreden met de voorstellen van minister Asscher om afspraken op de werkvloer over de combinatie arbeid en (mantel)zorg te ondersteunen. Als gevolg hiervan wordt het project Werk en Mantelzorg genoemd waar de MHP al jarenlang, door middel van het Mantelzorgconvenant (.pdf) aan verbonden is. De MHP roept daarnaast het kabinet op om de motie Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden positief te ondersteunen (zie bericht 22 augustus 2013). Ook de verruiming van het (onbetaald) ouderschapsverlof voor vaders vindt de MHP een stap in de goede richting. De MHP ziet graag, net zoals bij mantelzorg, dat op cao-niveau betere afspraken worden gemaakt over betaald verlof. “Uiteindelijk gaat het om de dialoog tussen werknemer en werkgever op de werkvloer”, aldus beleidsmedewerker Elwin Wolters .

Het verbaast de MHP dat er gesproken wordt over het belang van ‘goede en betaalbare kinderopvang’, terwijl uit het beleid van de minister, deze zorg over de betaalbaarheid van kinderopvang voor werkende ouders uit de middengroepen niet blijkt. De op 1 december jl. aangekondigde afstemming tussen peuterspeelzalen en kinderopvang zal er, volgens de MHP, voor zorgen dat de kosten voor werkende ouders nog meer zullen stijgen doordat de koek over een grotere groep verdeeld dreigt te worden. Natuurlijk ondersteunt de MHP wel de voorstellen zoals flexibele onderwijs en openingstijden, die in lijn met het SER-advies “Tijden van de samenleving” (2011) zijn.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws