Menu
‘Meer professionele ruimte in publieke dienstverlening’

De publieke dienstverlening kan niet zonder goede professionals die ruimte moeten krijgen hun werk fatsoenlijk te doen. Professionals moeten ook de kans krijgen soms buiten de lijntjes te kleuren, zolang het maar binnen bepaalde kaders blijft. Anders lopen de publieke taken helemaal vast, daalt het vertrouwen in de overheid en blijven consumenten met een kater zitten.

Klantenadviesraad

Die boodschap gaf Jacqueline van Langeraad af tijdens de Dag van de Publieke dienstverlening, waaraan 100 ambtenaren, uitvoerders, burgers, Kamerleden, bestuurders en bewindslieden deelnamen. Zij woonde de bijeenkomst bij namens de VCP in haar hoedanigheid van lid van de Klantenadviesraad van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Onder de aanwezigen was minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen).

Keurslijf

Volgens Van Langeraad denkt de overheid in de uitvoering van haar publieke taken te vaak vanuit een strak keurslijf, waardoor alles op papier misschien wel voldoet maar er ook veel mis kan gaan. “One size fits all werkt niet: een regeling kan bijvoorbeeld goed werken voor een doorsnee gezin met twee kinderen, maar voor een migrantengezin of samengesteld gezin niet. In zulke gevallen moet je als uitvoerder de ruimte hebben om maatwerk te leveren, ook al schrijven de regels misschien anders voor. Professionals zijn hierin vanuit hun vakmanschap onmisbaar.”

Kinderopvang

Een concreet voorbeeld waar het misging was twee jaar terug tijdens de coronacrisis, toen ouders minder kinderopvang vergoed kregen dan waar ze recht op hadden. Hun werd gevraagd de bijdrage wel door te betalen, zodat ze in aanmerking konden blijven komen voor kinderopvangtoeslag en de plek voor hun kind behouden. Maar de manier waarop de overheid dat beleid uitvoerde was zo ‘rigide’ dat sommige ouders te weinig vergoed kregen.

Professionals

“Op aandringen van de Klantenadviesraad heeft de SVB toen aan de bel getrokken, maar dat hielp weinig. Het is belangrijk dat de politiek zich realiseert dat er dingen misgaan en de uitvoering niet moet dichttimmeren. Geef professionals daarom de ruimte en zorg ervoor dat zij daarbij onvoorwaardelijke steun krijgen van bovenaf. Dat is beter dan de boel in het honderd te laten lopen, waarna de Kamer moord en brand schreeuwt. Want dan ben je eigenlijk al te laat.”

Fysieke plekken

Tijdens de bijeenkomst pleitte Van Langeraad voor het inrichten van meer fysieke plekken ten behoeve van de publieke dienstverlening. Volgens haar is de digitalisering totaal doorgeslagen. “De politiek moet beslissen of zulke fysieke plekken er komen, want dit kost geld. Maar volgens mij is dat het wel waard als daardoor het vertrouwen in de overheid verbetert en mensen zich rechtvaardiger behandeld voelen.”

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws