Menu
Meer vaste contracten: versoepeling ontslagrecht en verruiming proeftijd niet nodig

Een versoepeling van het ontslagrecht en het verruimen van de proeftijd snijden geen hout. Dat zegt de VCP in een reactie op nieuwe CBS-cijfers over de arbeidsmarkt. Uit de cijfers blijkt opnieuw een hardere stijging van vaste contracten dan flexcontracten.

Stijging vaste contracten
Al vier kwartalen op rij stijgen de vaste contracten harder dan de flexcontracten. Ondanks deze ontwikkeling, wil minister Koolmees van SZW het ontslagrecht versoepelen en de proeftijd verruimen. Volgens minister Koolmees zitten er te veel risico’s aan een vast contract voor werkgevers waardoor werkgevers terughoudend zijn om werknemers in vaste dienst te nemen. Dat blijkt niet uit de cijfers.
In 2015 is de arbeidswetgeving gewijzigd met als doel meer vaste contracten. De VCP vindt het onverstandig om zo kort na deze wet al wijzigingen aan te brengen. “Een nieuwe wet heeft tijd nodig voordat deze zijn vruchten afwerpt. De huidige arbeidswetgeving lijkt zijn werk te doen. Het kabinet wil zelfs de evaluatie van de wet niet afwachten”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Loondoorbetaling tijdens ziekte
De VCP verwacht dat het aantal vaste contracten nog verder zal stijgen. Werkgevers gaven aan vanwege het risico op loondoorbetaling, geen vaste contracten aan te gaan. Minister Koolmees heeft onlangs met werkgevers afspraken gemaakt over loondoorbetaling bij ziekte, waarbij de loondoorbetaling twee jaar blijft en er niet wordt getornd aan de ontslagbescherming van werknemers bij ziekte. “Nu er na jarenlang een einde is gekomen aan de discussie over loondoorbetaling, hebben werkgevers geen excuus meer om geen vaste contracten aan te gaan”, zegt Van Holstein.

Onzekerheid
Het versoepelen van het ontslagrecht en het verruimen van de proeftijd zijn onderdelen van het wetsvoorstel Wab, dat nu voor behandeling in de Tweede Kamer ligt. Minister Koolmees zegt werknemers meer zekerheid te willen bieden. Door veel van de maatregelen die in het wetsvoorstel zijn opgenomen, zal de zekerheid voor werknemers juist afnemen. Werknemers kunnen makkelijker worden ontslagen. Nu is ontslag alleen mogelijk als een ontslaggrond volledig is aangetoond. Met deze verruiming kunnen werkgevers meerdere onvoldragen redenen aanvoeren om iemand te ontslaan. Daarnaast is volgens de VCP met het verruimen van de proeftijd naar vijf maanden een nieuwe variant op flexibele arbeid geboren. “Werkgevers kunnen werknemers vrijblijvend vijf maanden inzetten. Het is ultraflex. Deze voorstellen zorgen voor enorme onzekerheid bij werknemers”, zegt Van Holstein.

Doorgeslagen flexibilisering
Uit de CBS-cijfers komt naar voren dat het aantal flexcontracten nog steeds hoog is. De VCP vindt dat er paal en perk gesteld moet worden aan de doorgeslagen flexibilisering. In veel flexconstructies zijn werknemers vogelvrij en gelden andere arbeidsvoorwaarden dan werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij een werkgever. Maatregelen zijn nodig om het aantal flexibele contracten terug te dringen. “Dat doe je niet door afbreuk te doen aan het vaste contract. Een normaal contract zou de norm moeten zijn. Dat biedt de meeste zekerheid op het gebied van werk en inkomen. Werknemers hebben behoefte aan zekerheid”, zegt Van Holstein.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws