Menu
Meer voorspelbaarheid werktijden en arbeidsvoorwaarden

Voor werknemers is het belangrijk dat ze weten waar ze aan toe zijn. Om die reden moeten werkgevers hun werknemers voortaan beter informeren over werktijden en arbeidsvoorwaarden, zodat zij werk en privé beter kunnen combineren. Dat staat in een wet die vandaag van kracht is geworden en waarover in Brussel eerder afspraken zijn gemaakt.

Arbeidsovereenkomst

Volgens de nieuwe regels kunnen werknemers hun werkgever vragen om een meer voorspelbare arbeidsrelatie, bijvoorbeeld een overeenkomst voor onbepaalde tijd of een overeenkomst met een vaste arbeidsomvang. Werkgevers moeten hier binnen een bepaalde termijn op reageren. Gebeurt dat niet, dan moet het verzoek van de werknemer worden ingewilligd. Tot nu toe konden werknemers alleen vragen de arbeidsduur, arbeidstijd en de werkplek aan te passen.

Werkpatroon

Ook het werkpatroon zoals het rooster is onderdeel van de nieuwe wet; het gaat hierbij om situaties waarbij sprake is van een onvoorspelbaar werkpatroon en de tijdstippen dus met name door de werkgever worden bepaald. De werkgever is vanaf nu verplicht om zogeheten referentiedagen vast te leggen. Dat zijn dagen waarop een werknemer verplicht is te komen. Buiten deze dagen is de werknemer niet verplicht om te komen als hij wordt ingedeeld. Ook zal een werkgever, net als bij oproepovereenkomsten, minimaal 4 dagen van tevoren duidelijkheid moeten geven over de dagen en tijdstippen waarop gewerkt moet worden. Mocht een werkgever binnen deze 4 dagen afzeggen, dan krijgt de werknemer toch betaald. Bij oproepcontracten blijven de huidige regels gelden, aangevuld met de zogeheten referentiedagen.

Opleiding en nevenwerkzaamheden

De nieuwe wet bepaalt verder dat werknemers geen opleiding hoeven terug te betalen als ze die verplicht moeten volgen volgens de wet of de cao. Bovendien mogen ze die opleiding binnen werktijd doen. Ook krijgen ze meer ruimte om nevenwerkzaamheden te doen. Alleen wanneer een werkgever gegronde bezwaren heeft (bijvoorbeeld als de vertrouwelijkheid in het geding is) zijn nevenwerkzaamheden niet toegestaan. Tot slot moeten werkgevers hun werknemers beter informeren over afzonderlijke bestanddelen van het loon en de wijze en frequentie van betaling. Er is geen overgangsrecht. Dit betekent dat de nieuwe regels direct van kracht zijn.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws