Menu
Meer zeggenschap over werktijden en telewerken voor werknemers

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) vindt het wetsvoorstel ‘Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden’, dat op 9 oktober wordt behandeld, een vooruitgang voor werknemers, die om flexibelere arbeidstijden of –plaats willen vragen. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken is belangrijk voor o.a. de combinatie arbeid en zorg, maar is nog niet in alle organisaties goed geregeld. Deze wetaanpassing geeft werknemers een handvat om het gesprek te starten, zodat deze afspraken in de cao of op de werkvloer kunnen worden gemaakt.

De aanpassing regelt dat werknemers een keer per jaar een verzoek kunnen indienen om langer of korter te werken. Dit is met name van belang bij het combineren van werk en zorgtaken, zoals mantelzorg en kinderopvang. Werknemers krijgen met deze wet de zekerheid dat de werkgever het verzoek goed moet overwegen. De werkgever mag het verzoek gemotiveerd afwijzen, maar niet met de argumentatie ‘omdat we dat nou eenmaal niet doen’.

De VCP wijst echter op het gevaar dat organisaties de wens van werknemers om te kunnen telewerken, als argument gaan gebruiken om te kunnen bezuinigingen op kantoorruimtes. Hierdoor ontstaat een tekort aan werkplekken en moeten werknemers, die wel op kantoor willen werken, soms elders gaan werken.

Bovenstaande aanpassingen komen grotendeels overeen met de punten die door de VCP, FNV en CNV eerder zijn ingebracht in hun gezamenlijke brief van 24 maart 2014.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws