Menu
Meerderheid Tweede Kamer stemt voor SER-advies ‘Diversiteit in de top’

De regering gaat meer doen voor gelijke kansen voor vrouwen op de arbeidsmarkt. De Tweede Kamer heeft daartoe drie moties aangenomen, in lijn met het SER-advies over diversiteit dat in september is uitgebracht. Het advies pleit onder meer voor een brede aanpak om meer vrouwen op topfuncties aan te stellen. De VCP is daar groot voorstander van. “Met alleen streefcijfers kom je er niet”, zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.

Integraal beleid

Uit het SER-advies komt naar voren dat vrouwen nog steeds niet dezelfde kansen hebben op de arbeidsmarkt als mannen. Belemmeringen om door te stromen naar de top zijn verschillend en komen tijdens alle levensfasen voor. “Het gaat om uiteenlopende belemmeringen zoals stereotypering, het werken in deeltijd en de cultuur van de organisatie. Er kan niet gezegd worden wat het grootste probleem is. Selectief shoppen tussen de maatregelen uit het SER-advies zal daarom niet het gewenste resultaat hebben. Een integrale aanpak is noodzakelijk”, zegt Heemskerk. De VCP is dan ook blij dat er vanuit de Tweede Kamer brede steun is om de maatregelen uit het advies volledig over te nemen.

Diversiteit betaalt zich uit

Volgens de VCP gaat veel talent verloren doordat vrouwen niet doorstromen naar de top. “Dat is zonde, want bedrijven en organisaties benutten daardoor niet de kwaliteiten die ze in huis hebben”, zegt Heemskerk. “Diversiteit is goed voor de werknemer én organisatie: het kan leiden tot betere besluitvorming bekeken vanuit diverse invalshoeken, meer productiviteit, betere resultaten en meer tevredenheid over en gedragenheid onder medewerkers voor het bedrijfsbeleid en betere werksfeer in de organisatie. Maar daar is wel een inclusieve organisatiecultuur voor nodig: ruimte voor diversiteit, waardering voor verschil en ontwikkeling van talent staan daarbij voorop.”

Quotum

De SER pleit onder meer voor een zogenoemd ‘ingroeiquotum’ van 30 procent vrouwen voor de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. “Een inclusieve arbeidsmarkt bereik je niet door slechts (streef)cijfers te benoemen en eenzijdig te focussen op aantallen. Alle professionals moeten tot hun recht komen en zichzelf kunnen zijn en daar is een brede aanpak voor nodig”, zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk. De SER-aanpak is tevens bedoeld om meer mensen met een niet westerse achtergrond een kans te geven. Ook zij komen er in de top van het bedrijfsleven nauwelijks aan te pas.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws