Menu

De VCP is opgetogen over de uitkomsten van het belevingsonderzoek onder werkgevers inzake de loondoorbetaling bij ziekte. De VCP ziet dat de overgrote meerderheid van de werkgevers begrip heeft voor deze loondoorbetaling. De wettelijke hoogte en duur blijken de meeste werkgevers redelijk te vinden. In de verbeterpunten, zoals meer en betere informatie aan (kleinere) werkgevers, kan de VCP zich volledig vinden. Om de verzekeringsgraad onder kleine werkgevers te vergroten zou een verzekeringsplicht voor kleine en startende ondernemers een goede stap zijn.

De loondoorbetalingsplicht blijkt zeer beperkt belemmerend te werken op het aannemen van werknemers. De meerderheid van werkgevers (72%) geeft aan dat bij het aannemen van personeel de loondoorbetalingsplicht geen rol speelt. Het blijkt bij het aannemen van personeel om een groter complex aan regels en factoren te gaan. Met name factoren zoals de marktomstandigheden en bedrijfskenmerken blijken van belang voor het aannamebeleid.

De VCP ziet geen reden om grote aanpassingen door te voeren bij de loondoorbetaling bij ziekte. Mede door de invoering Wet verbetering poortwachter, de WIA en door de verlenging van de loondoorbetalingsperiode is een sterke daling van de instroom in de WAO en later de WIA te zien. Werkgevers hebben daarmee bovendien een groter belang gekregen bij goede arbeidsomstandigheden en re-integratie van werknemers. Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers met gespecialiseerde HRM-medewerkers beter kunnen bijdragen aan de re-integratie van zieke werknemers.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan dat een bredere context van belang is en het kabinet op verschillende terreinen aan de slag is. Wanneer er een bredere discussie volgt, gaat de VCP graag met werkgevers en de politiek in gesprek om over de verlaging van de lasten op arbeid, verbeteringen in de informatievoorziening aan en een verzekeringsplicht voor (kleinere) werkgevers te praten.

Laatste nieuws

Nic van Holstein

27 februari 2024

In gesprek met Nic van Holstein: De poort naar politiek Den Haag

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

Meer nieuws