Menu
Mentoren ondersteunen allochtone jongeren met vinden werk

De werkloosheid onder allochtone jongeren is nog steeds hoog, ondanks dat zij steeds hoger opgeleid zijn. MHP Young Professionals ziet veel van deze hoogopgeleide jongeren stranden vanwege het gebrek aan een relevant netwerk. Vandaar dat de SER, samen met het Ministerie van Sociale Zaken, het project Link2Work is gestart met als doel mentoren in te zetten voor het helpen vinden van een baan voor allochtone jongeren.

MHP Young Professionals vindt het goed dat ook aandacht is voor hoogopgeleide allochtone jongeren. Deze groeiende groep wordt vaak vergeten. Het doel van Link2work is om personen uit het bedrijfsleven jongeren te laten helpen de stap naar werk te maken. Deze bedrijfsmentoren werken in diverse sectoren en hebben enkele jaren werkervaring als werkgever, ondernemer, werknemer of zzp’er. Link2work start in Amsterdam en Rotterdam met de bedoeling dat het project landelijk wordt ingevoerd.

De SER heeft in haar rapport ‘Maak baan voor een nieuwe generatie’ gekeken naar het scholingsniveau en de arbeidsmarktpositie van allochtone jongeren. Opvallend hierbij is dat veel allochtone jongeren doorstromen naar een hoger opleidingsniveau door opleidingen te stapelen en dat zij veelal kiezen voor economische en sociaal-culturele studies. Het gebrek aan een relevant netwerk is een van de redenen dat de werkloosheid onder allochtone jongeren nog steeds hoog is.

Wilt u aan dit initiatief bijdragen door mentor te worden? Aanmelden als bedrijfsmentor kan bij: Radar Advies, link2work@minszw.nl of 020 46 35 050.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws