Menu

Culemborg, 4 november 2011

MHP brengt nota met tips voor Het Nieuwe Werken uit

De
MHP is al vanaf de jaren negentig warm pleitbezorger van Het Nieuwe
Werken (HNW), waaronder de mobiele werkplek en flexibiliteit van de
werkweek. In het kader van de Week van Het Nieuwe Werken (7 t/m 11
november a.s.) heeft de MHP een nota uitgebracht, waarin ook aan de
valkuilen aandacht wordt besteed. Deze zullen zich vooral voordoen als
HNW alleen is ingegeven door bezuinigingen door werkgevers.

De
MHP is nog steeds voorstander van een bredere introductie van HNW,
omdat het meer mogelijkheden biedt voor werknemers om werk en privé
beter te combineren. Auteur van de nota is MHP-beleidsmedewerker Joost
Lubbers. “In de afgelopen jaren hebben wij naast de vele positieve
verhalen over HNW, ook gevallen gehoord, waarbij te weinig is gekeken
naar de belangen van de individuele werknemers. Met deze nota
beschrijven we daarom niet alleen de potentiële voordelen, maar ook de
mogelijke valkuilen. Hieraan zijn de nodige tips voor
cao-onderhandelaars en ondernemingsraadleden gekoppeld, waarop gelet kan
worden bij afspraken met werkgevers”, aldus Lubbers.

In de nota worden ook antwoorden gegeven op veel gestelde vragen, die
leven bij het toepassen van HNW. Zo komen arbeidsrechtelijke aspecten en
fiscale regelingen aan de orde.

Als sinds de jaren negentig zijn voor de MHP belangrijke uitgangspunten
de vrijwilligheid voor een individuele werknemer en het niet continu
telewerken. “Die uitgangspunten staan nog steeds als een huis”, aldus
MHP-bestuurder Eddy Haket. “Het goede van deze nota is dat er ook nog de
nodige aandacht wordt besteed aan de valkuilen als HNW ondoordacht en
zonder ieders belangen in acht te nemen te introduceren. Tot nog toe was
er vooral aandacht voor de vele voordelen, maar het is goed dat ook op
de keerzijde van de medaille in de nota wordt ingegaan“, aldus Haket.

U kunt de nota hier downloaden.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws