Menu
MHP hekelt schijnstages

De MHP is er tegen dat recent afgestudeerden gedwongen worden om te werken tegen een stagevergoeding die niet in verhouding staat tot het te verrichten werk. Dit is een voorbeeld van schijnconstructies waar snel paal en perk aan gesteld moet worden.

Starters op de arbeidsmarkt worden met hun net verworven diploma geparkeerd in stages zonder perspectief, terwijl er sprake is van een volwaardige functie. Dit is slechts een voorbeeld van een schijnconstructie. Steeds vaker worden reguliere arbeidsrelaties vervangen door korte termijn constructies die lager loon, risico en verantwoordelijkheid onterecht op het bordje van werknemer of zelfstandige leggen. Specifiek gaat het dan om constructies als payrolling, contracting, schijnzelfstandigheid, ontduiking van cao’s en wetgeving etc. Excessen richten zich daarbij niet alleen op de onderkant van de arbeidsmarkt. Ook in bijvoorbeeld het onderwijs en bij de overheid vinden dergelijke constructies plaats.

De MHP onderkent de behoefte van bedrijven aan een (bescheiden) flexibele schil, maar flexibiliteit heeft zijn grenzen. Dat deze grenzen doelbewust worden opgezocht, opgerekt en overschreden is voor een samenleving een groot probleem. Het argument dat een bepaalde constructie nu eenmaal diepgeworteld is ondergraaft het belang van een goed functionerende arbeidsmarkt waar mensen weten waar ze aan toe zijn. Werkgevers en politiek hebben hierbij een verantwoordelijkheid. Er moet een streven zijn naar meer duurzame arbeidsrelaties in plaats van naar meer misbruik maken van de omstandigheden.
Het actieplan van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om schijnconstructies tegen te gaan is een stap in de goede richting.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws