Menu
MHP maakt bezwaar tegen wetsvoorstel afbouw AOW-partnertoeslag

In een brief aan de Tweede Kamer d.d. 18 juli jl. heeft de MHP een tweetal bezwaren tegen het wetsvoorstel afbouw AOW-partnertoeslag kenbaar gemaakt.
‘Ten eerste is de voorgestelde inkomensgrens willekeurig en onrechtvaardig’, aldus MHP-duo-voorzitter Bob van der Wal. Ten tweede vindt de MHP dat mensen met een bestaand recht op de toeslag zich financieel onvoldoende hebben kunnen voorbereiden op deze bezuinigingsmaatregel.

De MHP wijst om principiële redenen het hanteren van inkomensgrenzen in de AOW af. Er zijn bij de totstandkoming van de AOW bewust geen inkomens uitgesloten van de wettelijke ouderdomsverzekering. Hogere inkomens betalen AOW-premie en hebben derhalve recht op uitkeringen, zoals de AOW-partnertoeslag. Bovendien is het hanteren van inkomensgrenzen altijd arbitrair en kunnen gemakkelijk nog lager worden bijgesteld. Een inkomensgrens vanaf 46.000 euro vanwaar het bestaande recht op de toeslag wordt afgebouwd per 1 januari 2015 is willekeurig en wordt ten onrechte als ‘hoogste inkomens’ aangemerkt.

De snelle invoering van deze maatregel staat in schril contrast tot de volledige afschaffing van de AOW-partnertoeslag in 2015. Deze is lang van te voren aangekondigd, zodat betrokkenen zich daarop konden voorbereiden. Bovendien treft de maatregel voor een belangrijk deel partners die nog nooit gewerkt hebben of al lange tijd uit het arbeidsproces zijn. De arbeidsmarktkansen voor specifiek deze groep mensen is zeker in het huidige economisch slechte tij zeer gering waardoor zij het effect niet kunnen opvangen. Een deel van deze middengroepen zal door de forse inkomensval als gevolg van deze maatregel in financiele problemen komen. De inkomenseffecten zijn met bijna 10% in drie jaar aanzienlijk te noemen. In een korte aankondigingsperiode van nog geen twee jaar heeft deze groep mensen, die er terecht van uit gingen het recht te hebben en te houden, zich onvoldoende kunnen voorbereiden en anticiperen op het afschaffen van hun bestaande recht. De MHP roept de Tweede Kamer in haar brief dan ook op niet akkoord te gaan met deze bezuiniging. Zie hier de MHP-brief (.pdf).

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws