Menu
MHP ontevreden met contouren invulling nettolijfrente

“Met de invulling van de nettolijfrente in de novelle Witteveenkader is geen goede aanvullende pensioenregeling mogelijk voor mensen met een inkomen hoger dan de aftoppingsgrens. Men weet nog goed hoe het is afgelopen met de levensloopregeling”, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal in reactie op de novelle Witteveenkader (.pdf) d.d. 20 januari jl. De MHP pleit hierom voor een nettopensioenregeling, die arbeidsvoorwaardelijk ook binnen de tweede pijler moet kunnen worden afgesproken en daarnaast algemeen verbindend moet kunnen worden verklaard.

De MHP stelt enkele randvoorwaarden aan een dergelijke nettopensioenregeling. De fiscale ruimte moet naast de derde pijler ook in de tweede pijler beschikbaar komen. Verder hecht de MHP er aan dat het in de toekomst mogelijk blijft om over pensioen boven de inkomensgrens collectieve arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken te maken. Arbeidsvoorwaardelijke loonruimte die beschikbaar wordt gesteld om pensioen op te bouwen, moet ook daarvoor worden aangewend. Dit betekent dat er ook sprake moet (kunnen) zijn van een gerichte werkgeversbijdrage aan deze regeling. De regeling moet een serieus alternatief zijn. De levensloopregeling is vanwege alle beperkende voorwaarden slechts door 1% van de mogelijke deelnemers gebruikt en is al snel weer afgeschaft. Ook mogen de vele slechte ervaringen met verzekeringspolissen in de voorbije jaren (de zogenaamde woekerpolissen) niet onvermeld blijven.

Omdat wordt gekozen voor een lijfrente (derde pijler) is het voor pensioenfondsen (tweede pijler) op grond van de taakafbakeningsregels niet mogelijk om de aanvullende spaarmogelijkheid met vrijstelling van vermogensrendementsheffing uit te voeren. De aanvullende nettoregeling dient volgens de MHP haar grondslag te krijgen in de Pensioenwet, zodat een dergelijke regeling ook door pensioenfondsen kan worden uitgevoerd. Op dit moment zijn er ook al pensioenfondsen die met administratief gescheiden vermogens prima een netto- en een brutoregeling kunnen uitvoeren. Onze pensioenfondsen kunnen juist door middel van hun collectieve afspraken vaak tegen lagere kosten (schaalvoordelen) de aanvulling bieden. Lager dan aanbieders van individuele producten in de derde pijler, zoals commerciële verzekeraars, waarbij het kostenverschil uiteindelijk niet ten goede komt aan het resultaat voor de deelnemers. De kosten van een nettoregeling moeten in perspectief staan tot het pensioenresultaat en dit zal moeilijk realiseerbaar zijn met een vrijwillige nettolijfrente, die niet binnen de collectieve arbeidsvoorwaarden kan worden afgesproken.

De MHP zal de politiek dringend oproepen om een collectieve nettopensioenregeling binnen de tweede pijler mogelijk te maken.

Toelichting:
In het wetsvoorstel ‘Beperking Witteveenkader’ introduceert het kabinet een aftoppingsgrens voor pensioensparen van 100.000 euro. Boven deze inkomensgrens kan niet langer binnen het Witteveenkader fiscaal gefaciliteerd worden gespaard voor pensioen.
In de novelle beschrijft het kabinet een aanvullende spaarmogelijkheid, boven de inkomensgrens van 100.000 euro. Deze aanvullende spaarmogelijkheid bevindt zich in de netto sfeer (geen omkeerregel), is uitgezonderd van vermogensrendementsheffing (in box 3), is vrijwillig en heeft de vorm van een lijfrente.
Principieel is de MHP tegen aftoppingsgrenzen, omdat de politiek bij een volgend tekort op haar balans, de grens alleen maar verder hoeft te verlagen, waardoor er uiteindelijk niets meer voor de opbouw van een gedegen aanvullend pensioen overblijft. Juist in deze tijd moet iedereen in staat worden gesteld pensioenreserves op te bouwen tijdens zijn of haar werkzame leven en hierin niet worden beperkt. Dat is de verkeerde, omgekeerde beweging.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws