Menu

Culemborg, 1 november 2011
Pb 1101-nr

MHP: Pensioen is aan sociale partners

“Het aanvullend pensioen is primair een zaak van sociale partners. De vakcentrale MHP vertrouwt nog steeds op een voor alle generaties eerlijke uitwerking van het Pensioenakkoord.” Dit zegt MHP-duovoorzitter Bob van der Wal aan de vooravond van het rondetafelgesprek met de Tweede Kamer over het Pensioenakkoord. “Samen met de overheid, de toezichthouder en de werkgevers moeten we ervoor zorgen dat jong en oud op een gedegen pensioen kunnen blijven rekenen en dat iedereen zijn verantwoording blijft nemen voor ons pensioenstelsel”, aldus Van der Wal. “De politiek moet echter niet op de stoel van sociale partners gaan zitten, want de pensioenpot van € 800 miljard behoort toe aan de deelnemers.”

Begin september stemde een meerderheid van de MHP voor het Pensioenakkoord, omdat er vertrouwen is dat met de verdere invulling van het Pensioenakkoord een toekomstbestendig stelsel voor alle generaties komt. De overige bonden zijn van mening dat er bij de nadere uitwerking eerst moet blijken dat partijen inderdaad hun rol blijven spelen, voordat er echt sprake kan zijn van een akkoord.

Helaas ziet de MHP de laatste tijd ook dat de overheid als wetgever de neiging heeft zich rechtsreeks te willen mengen in het beheer van het aanvullend pensioen. Dit behoort volgens de MHP toe aan sociale partners. “Natuurlijk heeft ook de overheid als wetgever een faciliterende rol, maar we moeten wel het primaat bij de juiste partijen laten. De pensioenpot van € 800 miljard is geld dat is opgebracht door werkgevers en werknemers, en daar moet de politiek van afblijven. In de jaren ’80 wilde de politiek ook ingrijpen door belasting te heffen over de vermeende ‘overreserves’ van destijds en we weten allemaal waartoe dat geleid heeft”, aldus Van de Wal.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws