Menu

Culemborg, 13 mei 2011
Pb 0513-07

MHP: Pensioenakkoord nu realistisch

Voor de MHP is een akkoord met de FNV nu realistisch en realiseerbaar. Wij zeggen al vanaf het begin ‘ja, mits…’ Wij vertrouwen erop dat we met de FNV kunnen werken aan oplossingen voor: het borgen van de pensioenrechten, koopkrachtbehoud van aanvullende pensioenen, een flankerend ouderenbeleid op de arbeidsmarkt, en medeverantwoordelijkheid van werkgevers in een toekomstbestendig pensioenstelsel”.

Hiermee reageert MHP-woordvoerder Eddy Haket op het compromis dat binnen de FNV onder leiding van Agnes Jongerius vanavond is bereikt over het verder uitwerken van het vorig jaar bereikte Pensioenakkoord tussen werkgevers en werknemers.

“Het signaal van de FNV geeft vertrouwen, dat er een basis is om verder te gaan werken aan het beoogde eindresultaat”, aldus Eddy Haket.

Laatste nieuws

Belastingen en premies per 1 juli 2022

28 juni 2022

Belastingen en premies per 1 juli 2022

pensioen

27 juni 2022

8e Pensioennieuwsbrief VCP: nieuwe wetgeving en appreciatie doelen

Nieuw tijdvak aanvraag STAP-budget

23 juni 2022

Nieuw tijdvak aanvraag STAP-budget

Meer nieuws
Naar boven