Menu

Culemborg, 13 mei 2011
Pb 0513-07

MHP: Pensioenakkoord nu realistisch

Voor de MHP is een akkoord met de FNV nu realistisch en realiseerbaar. Wij zeggen al vanaf het begin ‘ja, mits…’ Wij vertrouwen erop dat we met de FNV kunnen werken aan oplossingen voor: het borgen van de pensioenrechten, koopkrachtbehoud van aanvullende pensioenen, een flankerend ouderenbeleid op de arbeidsmarkt, en medeverantwoordelijkheid van werkgevers in een toekomstbestendig pensioenstelsel”.

Hiermee reageert MHP-woordvoerder Eddy Haket op het compromis dat binnen de FNV onder leiding van Agnes Jongerius vanavond is bereikt over het verder uitwerken van het vorig jaar bereikte Pensioenakkoord tussen werkgevers en werknemers.

“Het signaal van de FNV geeft vertrouwen, dat er een basis is om verder te gaan werken aan het beoogde eindresultaat”, aldus Eddy Haket.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws