Menu

Culemborg, 5 november 2012
Pb 1105-35

MHP: pensioensparen dramatisch beperkt !

Als de plannen met de pensioenen uit het regeerakkoord doorgaan, zullen de pensioenuitkeringen voor de komende generatie fors lager zijn. Pensioenuitkeringen zullen met bijna een kwart dalen, soms zelfs meer dan halveren. “Niet eerder waren pensioenvoorstellen van een kabinet zo ingrijpend”, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal.

In korte tijd wordt het maximaal op te bouwen pensioen met gemiddeld 22% beperkt,
doordat het opbouwpercentage wordt teruggebracht met 0,5% van 2,25% naar 1,75%. Verder wordt de fiscale vrijstelling van de premie voor de opbouw afgetopt op een inkomen van € 100.000. De pensioenreservering voor een hoger inkomen wordt fiscaal belast. Dit heeft grote gevolgen.

Voorbeeld 1:

Een werknemer die begint met een inkomen van € 30.000 en na 40 jaar werken eindigt met € 60.000, kan nu nog een aanvullend pensioen opbouwen van € 28.750. In de toekomst is dat nog maar € 22.350. Samen met de AOW-uitkering is dit nog maar iets meer dan de helft van het laatstverdiende loon.

Voorbeeld 2:

Een werknemer die gedurende 35 jaar een gemiddeld loon heeft van € 150.000, kan nu nog een aanvullend pensioen bereiken van € 107.800. Met de maatregelen uit het regeerakkoord is dat nog maar € 53.250. Met de AOW-uitkering nog maar iets meer dan een derde van het laatstverdiende loon.

Door deze ingrepen in de pensioenopbouw zullen de pensioenuitkeringen nu en in de toekomst fors lager zijn. Echter als bijeffect worden de belastinginkomsten naar voren gehaald doordat er minder fiscale vrijstelling voor pensioenpremie wordt verleend. Het besteedbaar inkomen van de toekomstige gepensioneerden zal echter lager zijn evenals de belastingopbrengst. De rekening wordt naar de toekomst doorgeschoven.

“De MHP roept de Tweede en Eerste Kamer op deze drastische maatregel af te wijzen. Veel werknemers zullen te maken krijgen met een forse inkomensterugval na pensionering. Valt dan nog met trots te spreken over ons pensioenstelsel ?“, aldus Van der Wal.

In het geval er een parlementaire meerderheid voor deze onzalige plannen blijkt te zijn, zullen de MHP en de aangesloten organisaties er zorg voor dragen dat de lagere pensioenpremiebijdrage voor werkgevers terugvloeit naar de werknemers. Bijvoorbeeld door in de CAO extra afspraken te maken om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws