Menu

10-7-2006
MHP positief over schaalvergroting pensioenfondsbestuurders

Hans Vroon, pensioendeskundige van de vakcentrale MHP en lid van het bestuur van de Stichting Register voor Bestuursleden van Pensioenfondsen (RBP) noemt het een ‘goede zaak’ dat de registers van Stichting Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders (NR) en de Stichting Registers voor Bestuursleden van Pensioenfondsen worden samengevoegd.

Een belangrijk argument voor deze integratie is dat de Stichting van de Arbeid en de pensioenkoepels het gewenst vinden dat een pool van deskundigen beschikbaar is voor de toekomstige besturen en interne toezichtorganen bij pensioenfondsen.

Het RBP zegt behoefte te hebben aan schaalvergroting en versterking van zijn positie in de omgeving van werkgevers- en werknemersorganisaties en pensioenfondsen. Daarnaast speelt de behoefte om de uitvoerende werkzaamheden in handen te leggen van een grotere professionele organisatie. Het RBP, als onafhankelijke stichting opgericht in 2004, heeft zich vooral gericht op de vacatures binnen besturen en bestuurscommissies van pensioenfondsen.

Het Nationaal Register richt zich met name op het leveren van commissarissen, toezichthouders en bestuurders voor beurs- en structuurvennootschappen, familie- en MKB-ondernemingen, instellingen in de gezondheidszorg, woningcorporaties en onderwijsinstellingen. ‘Founding fathers’ van het NR zijn het CNV, de FNV, de MHP, het NCD en het VNO-NCW.
.

Laatste nieuws

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

28 september 2023

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

22 september 2023

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

Meer nieuws
Naar boven