Menu

Culemborg, 04 december 2007

MHP reageert op plannen minister Plasterk
“De Vaste Commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer vergadert op 4 december over de plannen van de minister Plasterk n.a.v. het rapport ‘LeerKracht!’ van de Commissie Leraren. Deze plannen waren voor het MHP-Platform Onderwijs aanleiding een brief te sturen naar de Commissie.

De MHP heeft al eerder gewezen op het kwantitatieve tekort aan kwalitatief goede leraren. De hoofdlijnen van het rapport van de Commissie Leraren worden dan ook door de MHP onderschreven. Het verheugt de MHP dat de reacties op ‘LeerKracht!’ positief zijn en de problematiek in het brandpunt van de belangstelling is komen te staan, niet alleen van de minister van Onderwijs.

De MHP vraagt met name de aandacht van de Kamer voor een generieke salarismaatregel om het onderwijs aantrekkelijk te maken. Pas daarna kunnen maatregelen voor loopbaanperspectieven zoals voorgesteld door de Commissie, effect sorteren. Als kortetermijnoplossing voor het urgente tekort is de MHP voorstander van kwijtschelding van studieschulden van afgestudeerden die bereid zijn vijf jaar in het onderwijs te gaan werken. De praktijk zal leren of in die periode verdere salaris- en loopbaanperspectieven zo aantrekkelijk zijn geworden dat men blijven wil. Helaas is voor veel academici werken in het onderwijs geen optie meer, om salaire en werkintrinsieke redenen. Meer aandacht voor de inhoud van het werk en mogelijkheden om professionalisering op peil te houden zijn dan ook een must. De MHP ziet hier een rol voor de bonden.

Aarzelend staat de MHP ten opzichte van een nieuwe Beroepsgroep Leraren. De MHP-bonden kunnen en willen een duidelijke rol spelen bij kwaliteits- en deskundigheidsregistratie.

De MHP is minder gelukkig met de beoogde financiering van de kabinetsplannen: het verhogen van de financiële drempel voor studenten via de verhoging van collegegelden, heeft geen bevorderende werking voor de instroom. De MHP betreurt het daarom dat de financiering van de lerarenproblematiek vooral binnen de onderwijsbegroting wordt gezocht.

Klik hier voor de brief van de MHP.

 

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws