Menu

Culemborg, 7 oktober 2009

MHP roept kabinet op AOW-plan aan te passen

Na de blokkade van werkgevers om een SER-advies over een alternatief voor de AOW-voorstellen van het kabinet uit te brengen, heeft de MHP zich gezamenlijk met de andere vakcentrales FNV en CNV in een brief tot het kabinet gewend.

MHP-voorzitter mr. Richard Steenborg licht de brief als volgt toe: “Het kan toch niet zo zijn dat het kabinet werkgevers gaat belonen voor hun ontoelaatbaar gedrag in de SER en de werknemers hiervoor laat opdraaien.”

In de SER-onderhandelingen waren partijen elkaar op basis van voorstellen van kroonleden dicht genaderd, toen de werkgevers er plotseling de stekker uittrokken. De vakcentrales willen op korte termijn, in ieder geval nog voor de behandeling van het wetsontwerp in de ministerraad, met het kabinet een overleg hebben. Dit overleg zal moeten gaan over de gehele gang van zaken, ook in relatie tot het voorjaarsakkoord van 23 maart jl. en het alternatief, dat de drie vakcentrales hebben uitgewerkt. De MHP dringt er bij het kabinet ten sterkste op aan om het voornemen de leeftijd voor AOW en aanvullende pensioenen te verhogen naar 67 jaar, achterwege te laten. Dit zou een forse ingreep betekenen met een grote, maatschappelijke impact.
Wordt vervolgd……..

Klik hier voor de brief.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws