Menu

Culemborg, 8 maart 2013

MHP: Sociaal Beleid essentieel onderdeel Europees beleid

Tijdens het Consultatief Overleg op 27 februari jl. heeft de MHP, samen met CNV en FNV, bij minister Kamp aangedrongen op aandacht voor de sociale pijlers onder het Europees beleid en de democratische legitimatie van de Europese besluitvorming.

Minister Kamp heeft de sociale partners in de SER geconsulteerd ter voorbereiding van de EU-Voorjaarstop van 14 en 15 maart a.s. Op deze top stelt de Europese Raad van regeringsleiders de prioriteiten vast voor het sociaal-economisch beleid van de EU en de lidstaten. MHP, CNV en FNV hebben er bij de minister op aangedrongen dat het in Europa niet alleen maar kan gaan over versterking van de financiële en economische situatie, zonder dat er aandacht is voor de sociale aspecten en de gevolgen van het beleid. Europa bestaat in de eerste plaats uit mensen. Herstel uit de crisis moet door mensen worden bewerkstelligd en daarvoor is draagvlak nodig. Draagvlak voor Europa en haar beleid. Draagvlak dat door de huidige maatregelen op sociaal terrein alleen maar afneemt. De drie vakcentrales hebben minister Kamp daarom als belangrijkste boodschap voor de komende EU-top meegegeven dat sociaal beleid een essentieel onderdeel moet zijn van Europees beleid en dat Nederland alert moet blijven op de democratische legitimatie van Europese besluitvorming. Alleen dan, kan men een begin maken met het herstel van dat draagvlak.

MHP, CNV en FNV hebben de minister daarnaast nogmaals gewezen op de implicaties van de zogenaamde ‘landencontracten’: contracten tussen lidstaten en de EU, waarin mogelijk afspraken over nationaal sociaal beleid worden vastgelegd. De vakcentrales maken zich zorgen over de mogelijke negatieve gevolgen van dergelijke contracten voor de autonomie van sociale partners, waaronder het recht op vrije cao-onderhandelingen.

Minister Kamp liet weten de aanbevelingen van MHP, CNV en FNV ter harte te nemen en zegde bovendien toe dat het Ministerie van EZ bij de vakcentrales zou terugkomen op de ‘landencontracten’.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws