Menu

Culemborg, 20 december 2012

MHP: Sociaal overleg constructief

Op 19 december jl. heeft een formeel kennismakingsoverleg tussen het kabinet en de sociale partners plaatsgevonden. Volgens MHP-duovoorzitters Reginald Visser en Bob van der Wal was er sprake van een constructief overleg.

“Het lijkt een start van een hernieuwde dialoog tussen sociale partners en het kabinet. Nu ging het vooral om een verkenning of de onderlinge samenwerking verbeterd kan worden. Of dit ook daadwerkelijk in daden kan worden omgezet, zal in het voorjaar moeten blijken”, aldus Visser en Van der Wal.
Volgens de MHP gaf deze aftrap voor een sociale agenda voldoende vertrouwen om de komende maanden verder te praten. Het kabinet gaf uitdrukkelijk aan dat het regeerakkoord niet in beton is gegoten en dat het met een open mind wil kijken naar en praten over eventuele alternatieven voor de harde ingrepen in WW, ontslagrecht en de pensioenen. De MHP is van mening dat het geen pas heeft om bij een snel oplopende werkloosheid tegelijkertijd de rechten van nieuwe werklozen fors te beperken. De ingrijpende beperking van de toekomstige pensioenopbouw staat haaks op het eerdere Pensioenakkoord, dat tussen sociale partners en de overheid was afgesproken.
“We moeten bouwen aan een herstel van vertrouwen en daar passen deze maatregelen niet in. We zullen er met z’n allen de schouders onder moeten zetten en dat betekent dat ook het kabinet en werkgevers water bij de wijn zullen moeten doen. Daar is vandaag een begin mee gemaakt”, aldus Visser en Van der Wal.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws