Menu

Culemborg, 19 mei 2010
Pb 0519-06

MHP steunt actie studenten op 21 mei a.s.

“De aangekondigde actie van studenten op vrijdag 21 mei is niet alleen eigenbelang. De voorstellen om studeren in het hoger onderwijs duurder te maken is een desinvestering, die de Nederlandse kenniseconomie op langere termijn duur komt te staan”, aldus MHP-voorzitter Richard Steenborg. Ook Bart Willems, sectormanager Jongeren van vakbond De Unie, onderdeel van de MHP, sluit zich hierbij aan: “Studenten gaan afhaken, terwijl Nederland in de toekomst steeds meer behoefte heeft aan hoger opgeleiden. De studenten komen dus niet alleen voor zichzelf op !”

De discussie over een sociaal leenstelsel is aangewakkerd door de plannen in de verkiezingsprogramma’s van onder meer de PvdA, VVD, Groen Links en D66. Onder verschillende noemers (‘afschaffen basisbeurs’, ‘invoering sociaal leenstelsel’, ‘academici-taks’) wordt voorgesteld de de basisbeurs als gift op te heffen en om te zetten in een lening, die de studenten in het hoger onderwijs moeten terugbetalen als zij gaan werken. Hierdoor neemt hun studieschuld met gemiddeld bijna
€ 10.000 toe en betekent dit dat studenten gedurende vijftien jaar op een koopkrachtachterstand van circa 2% worden gezet.

Met de afschaffing van de basisbeurs is ongeveer een besparing van € 1 miljard gemoeid. Maar hier staan op termijn € 2 tot € 4 miljard lagere belastingopbrengsten en hogere uitgaven voor sociale zekerheid tegenover. Uit een enquête van de Landelijke studentenvakbond (LSVb) blijkt namelijk dat 20% tot 40% van de studenten zouden afhaken om hoger onderwijs te volgen.

Steenborg noemt het overigens een misvatting dat hoger opgeleiden per definitie een betere arbeidsmarktpositie hebben. Vaak hebben zij specialistische kennis, waarmee ze niet één, twee, drie een andere baan vinden. Deze harde realiteit ervaren ook MHP-leden vandaag de dag als gevolg van de economische crisis.

“Afschaffen van de basisbeurs is een domme besparing. Studenten in het hoger onderwijs komen terecht voor zichzelf op en verdienen dus onze steun op 21 mei”, aldus Steenborg en Willems.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws