Menu

Culemborg, 16 juli 2010

MHP stuurt brief aan Stichting van de Arbeid met kritische kanttekeningen betreft Pensioenakkoord

Op 15 juli jl. heeft het Algemeen Bestuur van de vakcentrale MHP ingestemd met het principe-pensioenakkoord dat op 4 juni 2010 door werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers is overeengekomen.

Het Algemeen Bestuur heeft naar aanleiding van de achterbanraadpleging echter wel een aantal kritische kanttekeningen geplaatst en dit per brief aan de Stichting van de Arbeid laten weten. Als ontbindende voorwaarde stelt de vakcentrale MHP ondermeer dat de overheid, in zijn rol als werkgever het akkoord volledig zal overnemen. De overige kanttekeningen zijn via de onderstaande link te lezen in de brief aan de Stichting van de Arbeid.

De brief kunt u hier downloaden.

Laatste nieuws

Pleidooi voor verbetering positie arbeidsongeschikte werknemer

5 december 2022

Pleidooi voor verbetering positie arbeidsongeschikte werknemer

Advies Commissie Parameters is er eindelijk, nu de impactberekeningen nog

1 december 2022

Advies Commissie Parameters is er eindelijk, nu de impactberekeningen nog

Kort verslag debat Begroting SZW

1 december 2022

Kort verslag debat Begroting SZW

Meer nieuws
Naar boven