Menu

Culemborg, 16 juli 2010

MHP stuurt brief aan Stichting van de Arbeid met kritische kanttekeningen betreft Pensioenakkoord

Op 15 juli jl. heeft het Algemeen Bestuur van de vakcentrale MHP ingestemd met het principe-pensioenakkoord dat op 4 juni 2010 door werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers is overeengekomen.

Het Algemeen Bestuur heeft naar aanleiding van de achterbanraadpleging echter wel een aantal kritische kanttekeningen geplaatst en dit per brief aan de Stichting van de Arbeid laten weten. Als ontbindende voorwaarde stelt de vakcentrale MHP ondermeer dat de overheid, in zijn rol als werkgever het akkoord volledig zal overnemen. De overige kanttekeningen zijn via de onderstaande link te lezen in de brief aan de Stichting van de Arbeid.

De brief kunt u hier downloaden.

Laatste nieuws

Nic van Holstein persfoto

30 mei 2023

Goede arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken nodig – Eerste Kamer neemt nieuwe pensioenwet aan

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

30 mei 2023

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

30 mei 2023

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

Meer nieuws
Naar boven