Menu

Culemborg, 23 juni 2010

MHP tegen beperking verjaringstermijn vakantiedagen

De MHP is er geen voorstander van om de verjaringstermijn van wettelijke vakantiedagen terug te brengen van vijf jaar naar anderhalf jaar, zoals het demissionaire kabinet Balkenende voorstelt.

De flexibiliteit in de opname van verlof wordt hiermee volgens de MHP ernstig mee beperkt, terwijl hieraan steeds meer behoefte bestaat, zeker als wij in Nederland met z’n allen langer moeten doorwerken. Samen met de andere vakcentrales FNV en CNV heeft de MHP over dit kabinetsvoorstel een persbericht uitgedaan.

Nu kunnen de twintig wettelijke vakantiedagen nog vijf jaar opgespaard worden. Als het kabinet zijn zin krijgt, wordt dat slechts anderhalf jaar. FNV, CNV en MHP hebben grote problemen met het voorstel. Ten eerste is de verjaringstermijn in 2002 juist verlengd van twee naar vijf jaar, zodat werknemers kunnen sparen voor bijvoorbeeld sabbaticals en studieverlof. In de tweede plaats moeten werkgevers het verzoek om vakantie goedkeuren. Als zij door drukte geen toestemming verlenen dan bouwen werknemers na anderhalf jaar geen vakantiedagen meer op. De rekening wordt eenzijdig bij werknemers gelegd.

Aanleiding voor de maatregel van het kabinet is een uitspraak van het Europese Hof. Die verbiedt om onderscheid te maken tussen zieke en niet-zieke werknemers. Het kabinet had wel onderscheid gemaakt voor de opbouw van vakantiedagen van zieke werknemers. In plaats van deze fout te herstellen wordt een andere verslechtering voorgesteld voor alle werknemers.

De vakcentrales vinden het een goede zaak als werknemers regelmatig een vrije dag opnemen, maar met deze wettelijke verplichting voor iedereen, schiet het kabinet door.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws