Menu

Culemborg, 8 juni 2011

MHP tegen eigen voorstel kabinet pensioenen

Op 6 juni jl. heeft de MHP een brief aan de Tweede Kamer verstuurd, waarin zij haar voornaamste bezwaren heeft geuit tegen het eigen voorstel van het kabinet om de pensioenleeftijd te verhogen. In deze brief verzoekt zij de Tweede Kamer om van de behandeling van het voorstel af te zien, zolang er nog geen akkoord ligt van de sociale partners.

Het voorstel voorziet niet in een verhoging en flexibilisering van de AOW en bevat geen flankerend arbeidsmarktbeleid om mensen in staat te stellen daadwerkelijk langer door te werken. Een groot bezwaar voor de MHP zit ook in de forse verlaging van de fiscale facilitering van de aanvullende pensioenen, die leidt tot gemiddeld 11% minder pensioenopbouw voor deelnemers.

Het lijkt erop dat, hoewel er hard gewerkt wordt aan de laatste loodjes van een uitwerking van het Pensioenakkoord, minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de behandeling in de Tweede Kamer gewoon doorzet. “Gezien de meerderheid in de Tweede Kamer voor een breed gedragen akkoord van sociale partners is deze behandeling voorbarig en onnodig”, aldus MHP-beleidsmedewerkster Klaartje de Boer. Dit omdat de minister zijn voorstel zal moeten aanpassen aan het Pensioenakkoord en het dan wederom voorgelegd moet worden aan de Tweede Kamer.

U kunt de brief hier downloaden.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws