Menu

Culemborg, 12 december 2011

MHP uit kritiek op aanscherping Ziektewet

Afgelopen vrijdag maakte minister Kamp (SZW) bekend dat de ministerraad heeft ingestemd met zijn wetsvoorstel om de Ziektewet (ZW) aan te scherpen. De MHP is fel tegenstander van dit wetsvoorstel, omdat het een aanzienlijke verslechtering voor de zogenaamde vangnetters (WW’ers, uitzendkrachten en andere flexwerkers) betekent.

De MHP heeft dit op 9 december jl. kenbaar gemaakt in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Kamp en staatssecretaris De Krom. De brief is verstuurd met het oog op de behandeling van de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 13, 14 en 15 december a.s. In de brief uit de MHP eveneens haar zorgen over een aantal andere (wets)voorstellen, zoals de Wet werken naar vermogen, de koppeling van de kinderopvangtoeslag aan gewerkte uren en het Van-Werk-Naar-Werk budget.

Het wetsvoorstel ‘Modernisering Ziektewet’ heeft tot gevolg dat het Ziektewetcriterium wordt aangepast, waardoor na één jaar ziekte alle passende arbeid geaccepteerd moet worden. Ook wil minister Kamp een keuring invoeren als flexwerkers één jaar ziek zijn. Als uit die keuring blijkt dat de vangnetter met passend werk minder dan 35 procent loonverlies heeft, heeft diegene geen recht meer op een ZW-uitkering. Tot slot wordt er een arbeidsverledeneis ingevoerd, welke tot gevolg heeft dat het loongerelateerde deel van de ZW-uitkering standaard drie (!) in plaats van 24 maanden bedraagt. Daarna valt de vangnetter terug naar een uitkering op bijstandsniveau (70% van het minimumloon). De standaardperiode van drie maanden wordt per gewerkt jaar met één maand verlengd tot een maximum van 24 maanden. Dit betekent dat iedere vangnetter met een arbeidsverleden van minder dan 24 jaar (u begrijpt: het grootste deel van de vangnetters) binnen twee jaar te maken krijgt met een inkomensterugval op bijstandsniveau. De MHP vindt dit onacceptabel, vooral gezien het feit dat een steeds grotere groep werknemers te maken krijgt met flexibele contracten.

Download hier de MHP-brief naar de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws