Menu

Culemborg, 2 februari 2007
Pb 0202-03

MHP verontwaardigd over fiscalisering AOW
“De vakcentrale MHP is verontwaardigd over het eventuele plan van het toekomstig kabinet om de AOW te fiscaliseren. Daarbij komt nog het merkwaardige onderscheid tussen het al of niet doorwerken tot 65 jaar.” Dit zegt Ad Verhoeven, voorzitter van de MHP in een reactie op de geruchten rondom de coalitiebesprekingen.

Als dit waar is dan betekent dit dat het CDA een harde verkiezingsbelofte niet nakomt. “De MHP is van meet af aan tegen fiscalisering geweest, omdat dit voor veel groepen op den duur een forse inkomensachteruitgang kan betekenen in de orde van 10% tot 15%”, aldus Ad Verhoeven. Tot slot betitelt hij het plan om alleen mensen die voor hun 65ste stoppen met werken, mee te laten betalen aan de AOW als “een dwangmaatregel die haaks staat op de idee om flexibele pensionering zoals deeltijdpensioen te bevorderen”.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws