Menu

Culemborg, 2 februari 2007
Pb 0202-03

MHP verontwaardigd over fiscalisering AOW
“De vakcentrale MHP is verontwaardigd over het eventuele plan van het toekomstig kabinet om de AOW te fiscaliseren. Daarbij komt nog het merkwaardige onderscheid tussen het al of niet doorwerken tot 65 jaar.” Dit zegt Ad Verhoeven, voorzitter van de MHP in een reactie op de geruchten rondom de coalitiebesprekingen.

Als dit waar is dan betekent dit dat het CDA een harde verkiezingsbelofte niet nakomt. “De MHP is van meet af aan tegen fiscalisering geweest, omdat dit voor veel groepen op den duur een forse inkomensachteruitgang kan betekenen in de orde van 10% tot 15%”, aldus Ad Verhoeven. Tot slot betitelt hij het plan om alleen mensen die voor hun 65ste stoppen met werken, mee te laten betalen aan de AOW als “een dwangmaatregel die haaks staat op de idee om flexibele pensionering zoals deeltijdpensioen te bevorderen”.

Laatste nieuws

Tijdelijk personeel

29 juni 2022

Wijzigingen arbeidsrecht en sociale zekerheid

‘Meer professionele ruimte in publieke dienstverlening’

29 juni 2022

‘Meer professionele ruimte in publieke dienstverlening’

Belastingen en premies per 1 juli 2022

28 juni 2022

Belastingen en premies per 1 juli 2022

Meer nieuws
Naar boven