Menu

Culemborg, 21 september 2010
Pb 0921-11

MHP-voorzitter over Miljoenennota 2011:

“Koopkrachtbeeld misleidend”

Dat zegt MHP-voorzitter mr. Richard Steenborg in reactie op de Miljoenennota 2011. “Misleidend omdat de koopkracht geenszins evenwichtig op peil wordt gehouden.” Verder roept de MHP op om CPB-ramingen meer te relativeren op hun waarheidsgehalte en wordt in het commentaar op de Miljoenennota gewezen op de negatieve effecten van sommige bezuinigingsvoorstellen.

Uit eigen doorrekeningen van de MHP blijkt dat voor bepaalde groepen de afwijkingen ten opzichte van de standaard koopkrachtplaatjes te groot zijn. Zo kan de forse ingreep in de kinderopvangtoeslag leiden tot negatieve koopkrachteffecten, die in 2012 kunnen oplopen van 5% tot 10%.
Ook ambtenaren zullen als gevolg van de opgelegde nullijn koopkracht inleveren. Hetzelfde geldt voor gepensioneerden, die voor een groter deel van hun inkomen afhankelijk zijn van een aanvullend pensioen. “Het geschetste beeld van gemiddelden is daarom misleidend te noemen”, aldus Steenborg.

“Het CPB zag de crisis niet aankomen, gaf vervolgens te pessimistische ramingen en heeft daarna het herstel niet voorzien. We moeten niet doen alsof de CPB-cijfers heilig zijn; ze zijn en blijven omgeven met grote onzekerheid”, aldus Steenborg. De MHP waarschuwt ervoor dat de politiek geen onomkeerbare besluiten neemt op grond van cijfers die achteraf gezien niet kloppen.

De MHP heeft kritiek op de bezuiniging in de kinderopvang. “Een desinvestering van de zuiverste soort”, aldus Steenborg. Hij baseert zich daarbij op doorrekeningen van de MHP, waaruit blijkt dat de bezuiniging niet alleen grote inkomenseffecten tot gevolg heeft, maar ook dat het in de toekomst voor deeltijdwerkers nog nauwelijks aantrekkelijk is om het aantal uren uit te breiden. “Dit staat haaks op de ambitie van het kabinet om de arbeidsparticipatie te verhogen.”

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws