Menu

12-03-2008

MHP wijst pensioenplannen werkgevers af

De werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland en AWVN doen in hun beleidsnota ‘Naar een modern en betaalbaar pensioen’ op grond van door de werkgevers vermeende onzekerheden rond pensioenen zeer ingrijpende voorstellen tot versobering van pensioenregelingen die het draagvlak van het door collectiviteit en solidariteit gedragen Nederlandse pensioenstelsel wegnemen. De MHP wijst deze voorstellen af en meent dat de onzekerheden op andere wijze kunnen worden opgevangen.

Enig positief element is het pleidooi van werkgevers voor de instandhouding van het unieke en internationaal gewaardeerde Nederlandse pensioenstelsel.

“De vermindering van de jaarlijkse pensioenopbouw, de voorgestelde verhoging van de pensioenleeftijd en de verhoging van de werknemersbijdrage zijn niet dé oplossingen om de pensioenen betaalbaar te houden. Koopkrachtverlies voor werknemers in ruil voor slechtere pensioenopbouw is onacceptabel. Deze voorstellen getuigen niet van goed werkgeverschap. Een goede pensioenopbouw is een essentieel onderdeel van het totale arbeidsvoorwaardenpakket”, aldus John Eggen, beleidsmedewerker Pensioenen bij de MHP.

Het voorstel om de indexatiebeslissing niet meer bij pensioenfondsbesturen te leggen maar bij CAO-partijen is eveneens een ongelukkige keuze. Fondsbesturen dienen bij de besluitvorming de belangen van (gewezen) deelnemers en gepensioneerden op een evenwichtige wijze af te wegen. Bij het indexatiebeleid spelen niet alleen de belangen van werkgevers en actieve werknemers, maar ook die van gepensioneerden. Daarom pleit de MHP ervoor om het indexatiebeleid te laten bij de fondsbesturen, waarin de belangen van alle partijen aan bod komen.
Het werkgeversvoorstel tast de koopkracht van gepensioneerden aan en dat heeft macro-economisch gevolgen voor zowel de consumptieve bestedingen als de economische groei. Ten tijde van de vergrijzing zijn de belastingopbrengsten van gepensioneerden juist hard nodig om ons sociale stelsel in stand te houden. Dat komt in gevaar als de pensioenopbouw achterblijft bij de gemiddelde welvaartsontwikkeling.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws