Menu
Mijn Pensioenoverzicht.nl is vernieuwd

De website mijnpensioenoverzicht.nl dat inzicht geeft in het opgebouwde pensioen bij verschillende werkgevers en de te verwachten pensioenaanspraak bij pensionering is vernieuwd. De VCP vindt goede pensioeninformatie, overzicht en inzicht voor deelnemers in hun pensioen essentieel nu men langer moet doorwerken. In het bijzonder nu de pensioenen steeds gevoeliger zijn geworden voor diverse risico’s. De vernieuwing is voor de VCP een welkome aanvulling op de communicatie die de pensioenfondsen zelf al met hun deelnemers hebben.

De nieuwe website biedt meer gelaagde pensioeninformatie. Deelnemers krijgen op de homepage minder tekst te zien, dat geeft beter overzicht. Voor meer inzicht kunnen deelnemers doorklikken naar meer verdiepende informatie. Zo wordt er bijvoorbeeld ook inzichtelijk gemaakt wat de invloed is van diverse veranderingen in de werk of privésituatie op het op te bouwen pensioen. Naast het netto opgebouwde pensioen kunnen mensen ook het verwachte pensioen zien bij eerder met pensioen gaan.

In het najaar zal de website nog verder worden uitgebreid met goed en slecht weer scenario’s. Dit zodat de risico’s waar de verwachte pensioenbedragen door beïnvloed kunnen worden inzichtelijker worden. Als aandachtspunt merkt de VCP op dat de bedragen op mijnpensioenoverzicht niet actueel zijn (vaak voorgaande jaar of jaar daarvoor). De bedragen van de eigen pensioenuitvoerder wijken daarom vaak af van de persoonlijke gegevens op korte termijn kan worden gemaakt.

Laatste nieuws

Huidige subsidieronde duurzame inzetbaarheid nog open tot eind maart

6 februari 2023

Huidige subsidieronde duurzame inzetbaarheid nog open tot eind maart

Depressie

2 februari 2023

VCP, FNV en CNV geen voorstander van extra verplichting tijdens re-integratie

Laat om- en bijscholing niet over aan de markt

1 februari 2023

Laat om- en bijscholing niet over aan de markt

Meer nieuws
Naar boven