Menu
Nieuwe SER-handreikingen medezeggenschap

De SER heeft twee nieuwe handreikingen gepubliceerd op het gebied van medezeggenschap. Een daarvan draait om het overleg tussen ondernemingsraad (or) en bestuurders over strategische onderwerpen. De andere gaat over de vraag hoe bestuurders de relatie met de ondernemingsraad binnen de zogeheten driehoek (raad van bestuur, raad van commissarissen en or) kunnen versterken.

Strategie

De handreiking ‘Medezeggenschap en overleg over strategische onderwerpen’ gaat in op het overleg tussen ondernemingsraad (or) en bestuurder over zaken als de energietransitie en digitalisering. Bestuurders worstelen wel eens met de vraag of en wanneer zij de or hierbij kunnen of moeten betrekken. Ook or’s weten vaak nog onvoldoende welke rol zij hierin kunnen spelen. De handreiking biedt de helpende hand.

Driehoek

De SER-handreiking ‘Zo verstevigt u de relatie met de or binnen de driehoek’ is speciaal opgesteld voor bestuurders. Deze uitgave geeft informatie en tips over het onderling contact en wederzijds vertrouwen in de ‘driehoek’ binnen de onderneming. Een goede samenwerking tussen bestuur, toezichthouder en or draagt bij aan het goed functioneren van de organisatie.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws