Menu
Nieuwe technologie: ook nu kansen voor vakbeweging

Hoe ga je als vakbeweging om met de gevolgen van technologische vernieuwing? Dat vraagstuk is onder meer actueel door de oprukkende kunstmatige intelligentie, een onderwerp dat de VCP actief heeft opgepakt. Volgens VCP-beleidsmedewerker Amerik Klapwijk moet de vakbeweging vooral de kansen zien van technologie. ‘’De voordelen die technologie ons heeft gebracht zijn onmiskenbaar en de voordelen die het ons kan geven zijn ongekend.’’

Sociale gevolgen
Klapwijk is uitgenodigd om te komen spreken op een bijeenkomst over robotisering van VHV (Vrienden van de Historie van de Vakbeweging; stichting Vakbondshistorie). Volgens hem is het afwijzen van technologie wel het laatste wat de vakbeweging zou moeten doen. “De geschiedenis heeft geleerd dat dat niet werkt. Al na de eerste industriële revolutie zagen we dat technologische vooruitgang ook sociale gevolgen heeft, zoals verstedelijking en slechte arbeidsomstandigheden. Dat leidde tot de opkomst van vakbonden. In het hier en nu zijn er weer andere uitdagingen. Ik zou zeggen: omarm de technologie ook om huidige uitdagingen te adresseren, en gebruik het om nieuwe generaties aan te spreken.”

Oplossingsgericht werken
Hoe kunstmatige intelligentie onze levens precies gaat beïnvloeden, is een vraag waar Klapwijk zelf nog niet het precieze antwoord op kan geven. “De gevolgen worden vaak als negatief gezien, omdat er banen verloren kunnen gaan. Maar er zijn evengoed kansen, denk aan oplossingsgericht denken, dus buiten de gebaande paden. Hierbij zal meer aandacht komen voor vakmanschap. Daarmee zijn we terug bij de vakman van begin 19e eeuw, maar met de verworvenheden van nu. Sociale vaardigheden zullen steeds belangrijker worden, interactie tussen mensen is immers een vak apart.”

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws