Menu
Nieuwe tool voor route naar veilig werken

Onveilige situaties op het werk leiden jaarlijks tot 4000 dodelijke slachtoffers. Om dat cijfer omlaag te brengen is er een nieuw instrument dat ondernemers hulp biedt risico’s op de werkvloer in kaart te brengen. Het is ontwikkeld door het steunpunt RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en het is vorige week gelanceerd, in het kader van de week van de RI&E.

Aanpassingen

De VCP werkt binnen het Steunpunt RI&E samen aan afspraken om werk veiliger en gezonder te maken, samen met andere vakcentrales, werkgeversorganisaties en de overheid. Het zijn vooral kleinere ondernemers die nog niet beschikken over een RI&E. Het nieuwe instrument helpt ze op weg om de veiligheid te verbeteren. Daarnaast kunnen ze het gebruiken om de veiligheid op de werkvloer aan te passen, bijvoorbeeld wanneer de organisatie op een andere manier gaat werken.

Investering

VCP-beleidsmedewerker Amerik Klapwijk is positief over de nieuwe tool. “Het moet vanzelfsprekend zijn dat alle werknemers veilig zijn. Werknemers kunnen nu zelf beter het initiatief nemen, maar ook maakt deze tool het voor ondernemingen een stuk makkelijker om de eerste stap te zetten naar de RI&E. De initiële drempel wordt zo lager. Het is belangrijk voor de gezondheid van werknemers dat ondernemingen hun risico’s inventariseren en evalueren. Geld uitgeven aan veiligheid is een investering in je bedrijf. En het zorgt ook nog voor een betere werksfeer.”

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws