Menu
Nieuwe Vakcentrale voor Professionals van start gegaan!

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is een feit. Tijdens het symposium op 28 mei jl. in het SER-gebouw over ‘De Waarde van Professionals’ is dit door duovoorzitters Reginald Visser en Gerrit van der Kamp met gepaste trots toegelicht en wereldkundig gemaakt. In de toekomst zal de beroepsprofessional, georganiseerd rond beroep en bedrijf, bij de Vakcentrale voor Professionals centraal staan. De Vakcentrale voor Professionals zal er alles aan doen om deze professionals, die Nederland draaiende houden, op overtuigende wijze bij te staan in hun belangen.

Het symposium, dat geleid werd door vicevoorzitter Bob van der Wal, werd op inspirerende wijze ingeluid door, burgemeester van Dalfsen en voormalig verkenner van De Nieuwe Vakbeweging, Han Noten. Met een terugblik in de verre geschiedenis op het gebied van arbeidsverhoudingen en een actuelere, nuchtere kijk op lokale/politieke vraagstukken werd uiteindelijk een bespiegeling gehouden op de professional van de toekomst. Volgens Noten was het ondermeer van belang dat we ons in de toekomst meer richten op het kleine en het betekenisvolle. Ook gaf hij aan dat het tegenwoordig belangrijker wordt om mensen te organiseren langs de lijnen van het werk en beroep. Dit betekent dan dat de wensen en situaties van werkenden het uitgangspunt worden. Deze ontwikkeling past bij de nadruk die de Vakcentrale voor Professionals wil leggen op beroepsgroepen.

Han Noten (burgmeester Dalfsen en voormalig verkenner De Nieuw Vakbeweging) sprak over de veranderingen in de arbeidsverhoudingen en de positie van de vakbeweging in Nederland.
Fotograaf: Dirk Hol

 

De presentatie van Han Noten gaf aanleiding tot een levendige discussie met de zaal.
Fotograaf: Dirk Hol

Vervolgens werden de genomineerden voor de Professional van het jaar-award geïntroduceerd en stalen deze genomineerden de show door hun belangrijkste drijfveren met de zaal te delen. Niets voor niets gaf SER-voorzitter Wiebe Draijer, die de award mocht uitreiken, aan opgelucht te zijn niet zelf in de jury te zitten, die de winnaar moest aanwijzen. Wat hem betrof, hadden namelijk alle professionals wel mogen winnen. Draijer benadrukte bij de uitreiking verder het belang van de waarde van professionals en de maatschappelijke betrokkenheid die deze professionals tonen door hun vak zelf te willen verbeteren. Uiteindelijk werd Jolien Bueno de Mesquita (psychiater) uitgeroepen tot Professional van het jaar. Jolien werd daarbij met name geroemd om haar vakmanschap, voorbeeldfunctie en maatschappelijke inzet. Het is de bedoeling dat de Professional van het jaar-award volgend jaar opnieuw wordt uitgereikt.

De gezamenlijke genomineerden voor de Professional van het jaar: v.l.n.r. Mandy Stoop (docent natuurkunde), Guus Looij (risicomanager NS), Tim Timmerman (luitenant ter zee Koninklijke Marine), Jolien Bueno de Mesquita (psychiater) en Maarten Brink (brigadier politie). Wine Baljet (docent Nederlands als tweede taal) en Peter Breimer (Philips) ontbraken.
Fotograaf: Dirk Hol

Na de verkiezing werd de nieuwe Vakcentrale voor Professionals voor het voetlicht gebracht. Via een informatief filmpje werd duidelijk gemaakt wat de waarde van professionals is en waar deze professionals voor staan. Tevens werd ingezoomd op de nieuwe werkwijze van de Vakcentrale voor Professionals en werd aangegeven in welke beroepsgroepen de Vakcentrale voor Professionals met name actief is.

Via een interview met VCP-duovoorzitters Gerrit van de Kamp en Reginald Visser werd uiteindelijk opgemerkt dat: “De Vakcentrale voor Professionals alle beroepsbeoefenaars wil betrekken en een positie wil geven bij het sociaal-economisch en maatschappelijk debat.” Verder werd benadrukt dat: “De professional, georganiseerd rond beroep en bedrijf, bij de Vakcentrale voor Professionals centraal staat.” Tot slot werd de oproep aan alle professionele verenigingen in het land gedaan om zich aan de VCP te verbinden en ook te investeren in het sociaal-economische overleg in dit land. Het symposium was de afronding van de transitie van MHP naar Vakcentrale voor Professionals.

VCP-vicevoorzitter Bob van der Wal in een vraaggesprek over de Vakcentrale voor Professionals met VCP-duovoorzitters Reginald Visser en Gerrit.
Fotograaf: Dirk Hol

Gedurende het symposium werden veel opvattingen gedeeld over de kenmerken van professionals. Deze, door de aanwezigen genoemde kenmerken van professionals, zijn:
• Zelfsturend
• Oplossingsgericht
• Zelfontplooiing
• Behoefte thematisch en beroepsinhoudelijk gevoed te worden
• Anderen motiverend
• Willend van anderen te leren
• Open ambitieniveau
• Steeds meer voorkeur voor eigen organisatievormen
• Maatschappelijk betrokken.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws