Menu
OMS werkt aan banenplan voor jonge medisch specialisten

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) heeft het probleem van werkloze jonge medisch specialisten hoog op de agenda staan. De OMS werkt momenteel aan een noodplan waarmee voor komend jaar miljoenen euro’s extra kunnen worden vrijgespeeld. Dit moet ongeveer 200 extra banen opleveren voor jonge specialisten bij maatschappen van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren. Dit zegt de OMS in reactie op berichtgeving in de Volkskrant van 14 december 2013 over werkloosheid bij jonge medisch specialisten.
De Volkskrant meldde onder meer dat jonge medisch specialisten steeds vaker onbetaald werk in ziekenhuizen zouden verrichten. De OMS neemt nadrukkelijk afstand van dergelijke praktijken en stelt dat beginnend medisch specialisten volwaardige specialisten zijn en ook als zodanig dienen te worden beloond.
Samen met de Jonge Specialist inventariseert de OMS de lokale knelpunten per vakgroep en wordt gezocht naar eerlijke en pragmatische oplossingen. De OMS gaat met de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten in gesprek om daar waar mogelijk openstaande vacatures te kunnen koppelen aan werkloze jonge klaren. Daarnaast worden medisch specialisten in dienstverband opgeroepen om de werkloosheid onder hun jonge collega’s te agenderen bij hun ziekenhuisbestuurders
Voor de langere termijn voorziet de OMS minder werkloosheidsproblemen voor jonge specialisten. Het onlangs met minister Schippers (VWS) gesloten akkoord voor de medisch specialistische vervolgopleidingen draagt bij aan een structurele oplossing. Zo wordt het aantal opleidingsplaatsen voor medisch specialisten gereduceerd met honderd plekken per jaar. Ook zal het Capaciteitsorgaan de gewenste instroom van medisch specialisten nauwlettender in de gaten gaan houden met een jaarlijkse monitor en indien nodig de ramingen van het aantal benodigde opleidingsplaatsen tussentijds bijstellen. De OMS moet het tijdelijke banenplan nog wel voorleggen aan haar leden tijdens een vergadering met de collectieven van vrij gevestigd medisch specialisten van de verschillende ziekenhuizen.
De MHP is van mening dat schijnconstructies niet ten goede komen van werknemers of maatschappij en steunt de initiatieven van de OMS en de Jonge Specialist. De neiging van jongeren om in sommige situaties akkoord te gaan met onbetaald werk is begrijpelijk omdat kennis en vaardigheden, na jarenlange studie, nu eenmaal op peil gehouden moeten worden. Desalniettemin is het moeilijk voor te stellen dat jonge dertigers ‘baat’ hebben bij het verrichten van onbetaald werk, wat ook nog eens verdringing van normale banen tot gevolg heeft. De MHP roept werkgevers op om meer verantwoordelijkheid te nemen en meer in te zetten op reguliere arbeidsrelaties.

photo credit: Alex E. Proimos

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws