Menu

Culemborg, 16 februari 2009
Pb 0216-01

“Ongefundeerd, onrechtvaardig en onbegrijpelijk”

Aldus de reactie van de MHP-voorzitter Richard Steenborg op het vandaag naar de Tweede Kamer gestuurde wetsvoorstel om vanaf een jaarinkomen van €75.000 de ontslagvergoeding af te toppen op een jaarsalaris.

Steenborg vindt het ongefundeerd, omdat het enige en gekunstelde argument om deze wet in te voeren is dat werknemers met een inkomen van net iets meer dan €75.000 op jaarbasis, een goede arbeidsmarktpositie zouden hebben. En dat in dit economisch tij. Onrechtvaardig omdat een werknemer met een inkomen van onder de €75.000 met een hogere ontslagvergoeding weg komt dan een collega die iets meer verdient. Onbegrijpelijk, omdat het kabinet zich voor het karretje laat spannen en de kritiek van de Raad van State niet serieus neemt. De Raad van State heeft geadviseerd om het wetsvoorstel niet in deze vorm in te dienen bij de Tweede Kamer.

De vakcentrale MHP heeft als enige de deal over de aftopping van de ontslagvergoeding in het najaarsoverleg van 7 oktober jl. afgekeurd en niet ondertekend.

Steenborg typeert dit wetsvoorstel als een “geforceerd monstrum”. “Dit is incidentenpolitiek. Het kabinet zou zich bezig moeten houden met de échte problemen waar we voor staan, en niet met een wet waarvan de meerwaarde ver te zoeken is”, aldus Steenborg. Er wordt een onderdeeltje uit ons arbeidsrecht gelicht, dat een grote impact heeft voor individuele werknemers die met ontslag worden bedreigd. Maar het levert geen enkele bijdrage aan de problemen waar we nu op de arbeidsmarkt mee worden geconfronteerd als gevolg van de crisis.

Het kabinet streeft naar een hogere arbeidsmobiliteit, maar bereikt het tegenovergestelde. Met ontslag bedreigde kenniswerkers en vakmensen zullen steeds minder bereid zijn mee te werken aan ontslag met wederzijds goedvinden en zullen zich vaker verzetten tegen reorganisaties en individuele ontslagprocedures.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws