Menu
Ongelijk speelveld  in luchtvaart

De VCP signaleert op meerdere terreinen dat werkgelegenheid in Nederland onder druk komt te staan door internationaal ongelijk speelveld. De VCP begrijpt daarom dat Europeans for Fair Competition aandacht vraagt voor de marktverstoring met verlies van werkgelegenheid die optreedt als gevolg van staatssteun aan drie luchtvaartmaatschappijen uit het Midden-Oosten.

De coalitie Europeans for Fair Competition wijst op een boekhoudkundig onderzoek dat vorig jaar uitwees dat voor meer dan €39 miljard aan staatssteun is ontvangen door Emirates, Etihad Airways en Qatar Airways. Deze subsidie en oneerlijke voordelen hebben geresulteerd in extreme omzetgroei voor deze luchtvaartmaatschappijen en het dumpen van stoelcapaciteit in Europa. Deze onbalans leidt volgens de coalitie tot grote schade voor Europese luchtvaartmaatschappijen en is in strijd met de meeste luchtvaartverdragen die de Golfstaten met landen in Europa en de rest van de wereld hebben.

De coalitie wil dat de schending van de luchtvaartverdragen stopt en dat het verstoorde economische evenwicht hersteld wordt. Het gaat om honderdduizenden banen in de Europese luchtvaart. Meer informatie is te vinden op de website van E4FC. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) is aangesloten bij de VCP en maakt deel uit van de coalitie Europeans for Fair Competition.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws