Menu
Ontwikkelbudget van 1000 euro is veel te laag

Een budget van 1000 euro om een nieuwe studie of opleiding te bekostigen is volstrekt onvoldoende. Dit komt de leercultuur van Nederland niet ten goede. Dat zegt de VCP in reactie op de subsidieregeling STAP-budget, waarvan de laatste conceptversie vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Arbeidsmarkt

De regeling voorziet in een individueel ontwikkelbudget onder voorwaarden voor iedereen boven de 18. STAP is een afkorting van Stimulering Arbeidsmarkt Positie en komt in de plaats van de scholingsaftrek. Met het nieuwe budget verwacht de overheid in te kunnen te spelen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Scholingsaftrek

De VCP is van meet af aan fel tegenstander geweest van afschaffing van de scholingsaftrek. “Dit betekent dat mensen die een tweede master willen gaan volgen zelf veel meer moeten gaan bijdragen. Het gemiddelde instellingscollegegeld ligt tussen de 10.000 en 15.000 euro per jaar. Op basis van het laagste belastingschijftarief kunnen werkenden nu nog rekenen op een aftrek van duizenden euro’s. Het STAP-budget komt niet in de buurt van dat bedrag”, zegt VCP-beleidsmedewerker Amerik Klapwijk.

Duurzame inzetbaarheid

De VCP is verder voorstander van een invoering van een duurzame inzetbaarheidsrekening, in het verlengde van de ontwikkelrekening. Dit budget zou gebruikt moeten kunnen worden voor het opnemen van verlof, zoals bijvoorbeeld voor mantelzorg, maar ook aan het einde van de loopbaan. Op die manier kunnen werkenden beter omgaan met de toenemende combinatiedruk van werken, zorgen en leren.

 

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws