Menu
Nic van Holstein persfoto

Het ministerie van SZW moet samen met de sociale partners de grote transitievraagstukken en krapte op de arbeidsmarkt integraal te lijf gaan. Op die manier kan worden voorkomen dat steeds meer professionals in onzekerheid komen. Dat zegt de VCP in een brief aan de Tweede Kamer, aan de vooravond van begrotingsbehandeling van SZW. “De VCP doet tevens de oproep om ruimte te geven aan professionals: verlaag de toenemende regeldruk en steeds hogere werkdruk, met name in sectoren als onderwijs, zorg en veiligheid. Daarmee wordt het beroep aantrekkelijker en het geeft ruimte voor innovatie. Investeer in professionals. De benadering van de overheid is nog teveel los zand. Met een integrale aanpak bereiken we veel meer”, zegt VCP- voorzitter Nic van Holstein.

Eén blikveld

“Er wordt veel gesproken over digitalisering, energietransitie, circulaire economie en personeelstekorten onder technici en in onder meer zorg, onderwijs en veiligheid. Veelal wordt er slechts vanuit één specifiek blikveld naar de aanpak van deze onderwerpen gekeken. Terwijl er ook kruisbestuiving mogelijk is bij de aanpak van de steeds bredere schaarste aan werknemerspotentieel op de arbeidsmarkt. Steeds meer ministeries moeten nadenken over de arbeidsmarkt van een specifieke sector, maar de VCP meent dat alle arbeidsmarktvraagstukken bij elkaar zouden moeten komen. Het ministerie van SZW zou in samenspraak met sociale partners de regie moeten nemen voor de arbeidsmarkt ”, zegt Van Holstein.

Stikstofuitspraak

Door de stikstofuitspraak van de Raad van State zijn duizenden projecten in Nederland komen stil te liggen. De strengere normering van zogeheten PFAS-deeltjes is daar bijgekomen. De stikstofuitspraak en de strengere normen voor PFAS-deeltjes kunnen serieuze gevolgen hebben voor de werkgelegenheid met name in de weg- en waterbouw en grondverzet. De VCP roept de overheid op om snel met echte oplossingen te komen. “De werknemers mogen geen slachtoffer worden van deze situatie. Bij het uitblijven van oplossingen om werkgelegenheid te behouden moet de overheid maatregelen nemen om de gevolgen voor werknemers te beperken. Wanneer deeltijd-WW zou worden ingezet, dan moeten de voorwaarden werknemers niet onevenredig treffen”, aldus de VCP-voorzitter.

Arbeidsbeperking

In de brief pleit de VCP verder voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking. Iedere professional moet tot zijn recht komen, in alle lagen van een organisatie, om te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt, aldus Van Holstein. Volgens hem is een jobcoach is een zeer waardevol instrument om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen op de werkvloer en duurzaam naar werk te begeleiden. Een werknemer moet zelf kunnen beslissen wie de persoonlijke begeleiding gaat uitvoeren. De VCP pleit voor keuzevrijheid van de werknemer voor een jobcoach.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws